Keran Hallien väliaikaiskäyttö valittiin Kuntien parhaat kiertotalousteot -finalistiksi

28.6.2022 10.32
Musiikkiyhtye esiintyy teollisuushallin sisäpihalla yleisölle, taustalla hallien ulkoseiniin maalattuja graffittiteoksia.
Kuva: Arina Hiltunen, Kera-kollektiivi

Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailussa etsitään kuntien toimenpiteitä, joilla edistetään kiertotaloutta. Espoon Kerassa sijaitsevien Keran Hallien väliaikaiskäyttö valittiin vuoden 2022 kilpailun finalistijoukkoon.

Keran Hallit toimivat aikoinaan Inexin logistiikkakeskuksena, jonka läpi kulki lähes puolet Suomessa myytävästä ruoasta. Keran alueelta on viimeisen kymmenen vuoden aikana poistunut isoja teollisuuden ja logistiikan toimintoja, mikä on mahdollistanut vanhojen logistiikkahallien – nykyisten Keran Hallien – jatkokäytön yritystoiminnalle ja monipuoliselle kaupunkikulttuurille. Hallit jäivät vuonna 2019 tyhjilleen Inexin logistiikkakeskuksen toiminnan siirtyessä Sipooseen, ja saman vuoden lopussa Keran Halleille alkoi syntyä uutta väliaikaistoimintaa. Keran Halleille on tällä hetkellä sijoittunut kymmeniä erilaisia yrityksiä, kuten harrastus- ja liikuntapalveluja, panimoita ja urbaanin ruoantuotannon yrityksiä, suunnittelutoimistoja jne. Keran alue on nyt tunnettu elävästä ja yhteisöllisestä kaupunkikulttuuristaan, mistä esimerkkeinä ovat lukuisat kaupunkitapahtumat, taide sekä kaupunkiviljely.

Väliaikaiskäytön mahdollistamiseksi Espoon kaupungin kaavoitus ja rakennusvalvonta tutkivat yhdessä kiinteistön omistajan kanssa uusia tapoja laajan hallin käyttötarkoitusmuutokseen ja moninaisiin käyttöihin, joista kaikkia ei vielä luvitusvaiheessa edes tiedetty. Espoon kaupunki on ollut aktiivisesti mukana myös suunnittelemassa mitä väliaikaiskäyttö voisi Kerassa tai halleilla olla, huomioiden alueen elinkeinotoiminnan ja luonteen. Tästä on ollut niin suunnittelukilpailuja kuin lukuisia työpajojakin. Kaupunki on myös toiminut eri toimijoiden yhteen tuojana alueen kehittämiseksi. Hallien vuokraustoiminnan käynnistyessä kaupungin Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelma ja Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut rahoittivat vuodet 2020-2021 Kera-kollektiivia, mikä toteutti Keran Halleille taidetta, tapahtumia (kuten kaikille avoimet kirpputoritapahtumat), musiikkia ja kaupunkiviljelyä.

Kuva: Olli Urpela

Alueen pitkän kehittymisen ajan tilojen väliaikaiskäyttö on tärkeä keino edistää rakennusten tehokasta käyttöä ennen niiden purkamista. Suuren teollisuuskiinteistön käyttötarkoituksen muutos pidentää rakennuksen elinkaarta, samalla kun se elävöittää alueen kaupunkikulttuuria ja monipuolista yritystoimintaa. Keran uuden kaavan mukaisen rakentamisen vaiheistuksessa on otettu huomioon mahdollisimman pitkä vanhan rakennuksen käyttö. Omistaja on tehnyt rakennukselle purkukartoituksen ja yhteistyötä purkumateriaalien käytöstä on tehty yhdessä kaupungin kanssa.

Teollisuusalueena tunnettu Keran alue muuttuu 2020-luvulla uudeksi asuin- ja työssäkäyntialueeksi. Espoon kaupunki kehittää Kerasta kiertotalouden kansainvälistä esimerkkiä yhdessä asukkaiden, maanomistajien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Keran Hallit puretaan vaiheittain, ja väliaikainen toiminta Keran Halleilla jatkuu noin kesään 2025 asti. Rakentaminen Kerassa alkanee vuosina 2022–2023, ja ensimmäiset asukkaansa Kera saa arviolta 2024. Keraan jo syntyneelle kulttuuritoiminnalle, liikunnalle ja kokeiluille tehdään tilaa myös tulevaisuuden kaupunginosassa.

Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailun toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Kuntaliitto ja Sitra. Kilpailun voittaja julkaistaan syyskuussa. Lue lisää kilpailusta ja sen finalisteista tästä linkistä(ulkoinen linkki)

  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Leppävaara