2 560 nya studerande till de gymnasierna i Esbo och Grankulla, 1 427 nya studerande till Omnia

Publicerad: 16.6.2022 5.58Uppdaterad: 20.6.2022 13.03
Bild: Kira Hermonen

Gymnasierna är fortfarande populära i Esbo – alla nybörjarplatser gick åt. Antagningsgränserna steg bland annat till Mattlidens gymnasium, idrottslinjerna i gymnasierna Leppävaaran lukio och Haukilahden lukio, till matematik- och naturvetenskapslinjen i Otaniemen lukio samt till bildkonstlinjen i Kaitaan lukio. I den gemensamma ansökan 2022 fick sammanlagt 1 230 studerande en plats inom grundläggande yrkesstudier på Omnia och dessutom fick 197 studerande en plats inom utbildning som handleder för examensutbildning.

Resultaten publicerades på webben – alla läropliktiga garanteras en studieplats

 

 2 213 nya studerande antogs till gymnasierna – Mattlidens medeltal steg en aning

Antalet nybörjarplatser i det Mattlidens gymnasium utökades för läsåret 2022–2023. Det finns nybörjarplatser för 200 studerande och dessutom 50 nybörjarplatser på IB-linjen.  I fjol var motsvarande antal 175 och 50. I Esbo reserverades nybörjarplatser i det svenska gymnasiet för ungefär 65 procent av årsklassen som går ut den svenska grundskolan.

Dörrarna till Mattlidens gymnasium öppnades med medeltalet 7,83 (mot 7,69 år 2021) och till IB-linjen med medeltalet 8,58. Det lägsta medeltalet för en plats i Gymnasiet Grankulla samskola var 8,23. Det högsta medeltalet för gymnasierna i Esbo var till det finskspråkiga gymnasiet Kuninkaantien lukio, där det lägsta medeltalet som gav en studieplats var 9,08.

I den gemensamma ansökan våren 2022 antogs 2 213 studerande till de finska gymnasierna i Esbo och Grankulla. Antalet nybörjarplatser i de finska gymnasierna i Esbo var 2 079 och i Grankulla 134. Alla platser gick åt.

I Esbo och Grankulla reserverades nybörjarplatser i de finska gymnasierna för 66 procent av den årskull som går ut grundskolan, och antalet nybörjarplatser från i fjol med drygt hundra platser (102). I Esbo lockar gymnasieutbildningen, vilket syns i att omkring 75 procent av dem som går ut grundskolan i första hand ansöker om en gymnasieplats, medan samma siffra på nationell nivå är cirka 56 procent.

1 427 nya studerande till Omnia

Till de grundläggande yrkesutbildningarna på Omnia valdes i gemensam ansökan år 2022 sammanlagt 1 230 studerande. Flest studerande valdes till grundexamen i affärsverksamhet (237), grundexamen i social- och hälsovård (192) och grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (126).

Till utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA) valdes 197 nya studerande. Den nya TUVA-utbildningen, som inleds i augusti 2022, kombinerar den tidigare påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasiet och utbildning som handleder för yrkesutbildning. På svenska har utbildning som handleder för examensutbildning namnet HUX. HUX i huvudstadsregionen anordnas av Practicum. (extern länk)

Samtidigt med den gemensamma ansökan ordnades ansökan till engelska grundläggande yrkesexamina. Till dem valdes sammanlagt 114 studerande.

De som fått en köplats kallas in till studier genast när en plats blir ledig.

Sammanlagt 53 idrottare var intresserade av linjen för dubbelkarriär för idrottare i Omnia. I Omnia kan idrottarna kombinera yrkesstudier och målinriktad träning vid en idrottsskola. Sammanlagt 336 ansökte om en plats inom kombistudier på Omnia, det vill säga en utbildning som kombinerar yrkesstudier och gymnasiestudier. Alla som fått en plats på Omnia kan ta båda examina. 

Det är fortfarande möjligt att söka till grundläggande yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning på Omnia via kontinuerlig ansökan. Ansökan till höstens yrkesskolestudier och utbildning som handleder för examensutbildning är öppen till 10.7.2022. Resultaten av antagningen meddelas senast 1.8.2022.

Gymnasierna fortsatt populära – i synnerhet idrottslinjerna i gymnasierna Leppävaaran lukio och Haukilahden lukio, bildkonstlinjen i Kaitaan lukio samt matematik- och naturvetenskapslinjen i Otaniemen lukio intresserade.

Sammanlagt 2 353 personer hade i vår valt ett av de finska gymnasierna i Esbo som första alternativ i den gemensamma ansökan. I fjol var antalet 2 260, vilket innebär att antalet ökade med 4,1 procent sedan fjolåret. Tillväxten har hållit en motsvarande nivå årligen. Antalet nybörjarplatser per förstahandssökande var 1,13 (i fjol 1,14). Den största ökningen bland förstahandssökande skedde till gymnasiet Espoon yhteislyseo, som hade 167 förstahandssökande till sin allmänna linje. Det största antalet förstahandssökande hade gymnasiet Otaniemen lukio (532).

Gymnasiernas specialinriktningar intresserade de unga också i år. Antagningsgränserna steg bland annat till idrottslinjerna i gymnasierna Leppävaaran lukio och Haukilahden lukio, till matematik- och naturvetenskapslinjen i Otaniemen lukio samt till bildkonstlinjen i Kaitaan lukio. Antalet förstahandssökande till idrottslinjen i gymnasiet Haukilahden lukio ökade med 39,0 procent och till idrottslinjen i Leppävaaran lukio med 27,5 procent. Gymnasiernas idrottslinjer ger aktiva unga som siktar på toppidrott möjlighet att kombinera högklassiga och flexibla gymnasiestudier med idrottsträning.

Endast en del av de sökande som har det medeltal som krävs blir antagna till ett visst gymnasium. Om flera sökande har samma medeltal för läsämnen, kan man då enligt en förordning av Undervisnings- och kulturministeriet beakta sökandenas önskemål och efter det sökandenas aritmetiska medeltal i alla ämnen. Medeltalen som krävs för att få en plats i ett gymnasium varierar från år till år beroende på antalet förstahandssökande och ändringar i hur många nybörjarplatser det finns i de olika gymnasierna. Medeltalen hos de studerande som väljs in från köplatser kan påverka medeltalsgränserna fram till 19.8.2022.

Gymnasiernas nybörjarplatser och medeltal

Svenskspråkiga gymnasier
Gymnasium / linjeNybörjarplatser 2022Valda 2022Lägsta medeltalet 2022Lägsta medeltalet 2021
Mattlidens gymnasium (allmän linje)2002007,837,69
Mattlidens gymnasium (IB-linjen)50508,588,58
Gymnasiet Grankulla Samskola97978,238,25
Sammanlagt (Esbo)250250  
Sammanlagt (Esbo + Grankulla)347347  

 

Finskspråkiga gymnasier
Gymnasium/linjeNybörjarplatser 2022Invalda 2022Lägsta medeltalet 2022Lägsta medeltalet 2021Lägsta poängmängden 2022Lägsta poängmängden 2021
Espoon yhteislyseo2302307,587,67  
Espoonlahden lukio2102108,508,50  
Etelä-Tapiolan lukio1351358,858,83  
Etelä-Tapiolan lukio IB50508,678,50  
Haukilahden lukio1351358,838,77  
Haukilahden lukio (urheilulinja)5050  15,9314,91
Kaitaan lukio1401408,178,00  
Kaitaan lukio (kuvataidelinja)2020  12,5811,75
Kauniaisten lukio1091098,508,58  
Kauniaisten lukio (bisneslinja)25258,508,58  
Kuninkaantien lukio1801809,089,00  
Leppävaaran lukio1101108,088,17  
Leppävaaran lukio (urheilulinja)5050  13,0711,69
Otaniemen lukio3323328,929,08  
Otaniemen lukio (matematiikka-luonnontiedelukio)7272  16,8915,78
Otaniemen lukio (teatterin ja median linja)2525  16,4816,88
Tapiolan lukio1301308,679,00  
Tapiolan lukio (musiikkilukio)3030  15,7515,73
Viherlaakson lukio1501507,587,92  
Viherlaakson lukio (taidelinja)3030  11,3112,06
Yhteensä (Espoo)20792079    
Yhteensä (Espoo + Kauniainen)22132213    

 

Källa: Opintopolku 16.6.2022

  • Gymnasieutbildning
  • Fostran och lärande
Hela Esbo