Kompensation för småbarnspedagogikens klientavgifter under strejken

23.5.2022 7.25
Sandleksaker i en sandlåda.
Bild: Taru Turpeinen

Stadsstyrelsen har beslutat att småbarnspedagogikens klienter får kompensation för småbarnspedagogikens klientavgifter under strejken i början av maj. Den dagsspecifika kompensationen ges för de dagar under vilka staden inte kunnat ordna småbarnspedagogik på grund av stridsåtgärderna.

På grund av strejken ordnades ingen småbarnspedagogik 3.5.2022. Den dagen är avgiftsfri för alla. Dessutom uppbärs ingen avgift för de dagar då barnet var borta från småbarnspedagogiken på grund av strejken 4–9.5.2022.

Om vårdnadshavaren anmält att barnet är frånvarande på grund av en regelbundet återkommande orsak, på grund av sjukdom eller på grund av någon annan motsvarande orsak berättigar frånvaron inte till denna separata kompensation. För dessa fall gäller de normala frånvarokompensationerna enligt lagen om klientavgifter för småbarnspedagogik.

Vårdnadshavaren behöver inte ansöka om ersättning utan de avgiftsfria dagarna ersätts automatiskt i samband med junifakturan.

Hela Esbo