Hobbybilen Senioripaku skapar gemenskap – säsongen körde i gång i Södrik

13.5.2022 12.54

Senioripaku inledde sin säsong i invånarparken i Södrik 5.5. Seniorerna upplevde att hobbybilen Senioripaku verkligen var välkommen och de var glada över de tjänster som bilen hämtade med sig.

Hobbybilen för seniorer, Senioripaku, inledde sin säsong i invånarparken i Södrik 5.5. På programmet var ledd motion, en teaterföreställning av Loiske Ensemble från Teatteri Osiris och rådgivning om tjänster för seniorer. 

På plats var seniorer, barn som deltog i invånarparkens aktiviteter och personal från projektet Ett välmående Esbo. En servicehandledare från Seniorrådgivningen Nestor svarade på seniorernas frågor och fysioterapeutstuderande från Laurea ledde två gemensamma motionsstunder. Dessutom spelade och lekte man på gården och förde trevliga samtal mellan deltagarna. Seniorerna upplevde att hobbybilen Senioripaku verkligen var välkommen och de var glada över de tjänster som bilen hämtade med sig. 

Slutligen samlades alla i Södriks kapell för att se Loiske Ensemble från Teatteri Osiris framför teaterföreställningen Vahva ja hellä (Stark och ömsint). Pjäsen hjälper olika generationer att möta varandra och bjuder in åskådarna att delta på ett fascinerande sätt.  Föreställningen gjorde ett stort intryck på åskådarna och hobbybilens mål att sammanföra människor och få dem att möta varandra uppfylldes som förväntat. 

Hobbybilen Senioripakus hållplatser uppdateras månatligen på webbsidan, där du kan läsa mera om den. 

Esbo centrum