Vi frångår rekommendationen att använda ansiktsskydd i undervisningen och småbarnspedagogiken

Publicerad: 21.4.2022 12.33Uppdaterad: 26.4.2022 6.12
Bild: ELIDO Oy

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bestämde 20.4.2022, att rekommendationen gällande ansiktsskydd frångås i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Rekommendationen att använda ansiktsskydd frångås också i småbarnspedagogik. Den som vill kan använda ansiktsskydd även i fortsättningen. Staden erbjuder ansiktsskydd åt elever, studerande och personal även framöver.

 

I meddelandet från huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona beskrivs de situationer, då användningen av ansiktsskydd fortfarande rekommenderas. I fortsättningen rekommenderas användning av ansiktsskydd i huvudstadsregionen i synnerhet för över 12-åringar, som vet att de exponerats för coronaviruset. 

Daghemmen och läroanstalterna är fortfarande noggranna med god hygien och hälsosäkerhet. 

  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning
  • Småbarnspedagogik
Hela Esbo