Lättföretagande är ett flexibelt och enkelt sätt att pröva företagande

Publicerad: 20.4.2022 10.01

Ordet ’lättföretagande’ förekommer nu på många håll. Vad betyder det egentligen?

  • Med lättföretagande avses en verksamhetsmodell, där en person använder tjänster av ett faktureringsföretag för att fakturera för sitt arbete.
  • I denna modell behöver du inte starta ett företag eller skaffa ett FO-nummer.
  • Du kan också låta ett faktureringsföretag sköta bokföringen.
  • Lättföretagaren betalar serviceavgifter enligt fakturering, och det finns inga fasta avgifter. Lättföretagaren behöver bara betala avgifter om hen fakturerar en klient.

Med andra ord är lättföretagandet ett flexibelt och enkelt sätt att bedriva företagsverksamhet i mindre skala. Det är särskilt lämpligt för personer som startar ett företag exempelvis vid sidan om sin huvudsyssla eller sina studier. Lättföretagandet är också lämpligt för personer som vill testa sina företagsidéer och som tvekar att bli företagare. Lättföretagandet lämpar sig huvudsakligen för försäljning av tjänster.

Vill du bli lättföretagare? Se BE-studio som ger information om beskattning, finansiering och utkomstskydd avseende lättföretagande.(extern länk)
(Media har ingen översättning tillgänglig på svenska.)

Om du har frågor beträffande lättföretagande, kan du kontakta nätverket Business Espoo, som omfattar Esbo stad, Enter Espoo, Företagarna i Esbo, Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Nylands arbets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo. Nätverket Business Espoo betjänar företagare i Esbo och dem som vill bli företagare kostnadsfritt i alla frågor som rör företagande med principen tjänster vid en lucka.

Du kan kontakta nätverket Business Espoo:

Per telefon: 050 513 0321
Per e-post: info@businessespoo.fi 
Adress: Otsvängen 5 A, 02150 Esbo

  • Företagande
  • Sysselsättning