Situationen i Ukraina oroar också barn och unga

1.3.2022 10.46Uppdaterad: 17.3.2022 6.25

De sorgliga nyheterna från Ukraina oroar också barn och unga. Det finns samtalshjälp att få och stöd för att hantera oron.

I den rådande situationen kan det vara svårt för barn och unga att undvika att se och höra nyheter och de kan behöva stöd för att hantera situationen. Barn och unga ska ha möjlighet att diskutera händelserna med bekanta och trygga vuxna med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå. 

Vardagen inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna fortsätter som vanligt. De dagliga rutinerna är en viktig del av trygghetskänslan. Det är bra att påminna barn och unga om att trots att situationen i Ukraina är exceptionell är det fortfarande tryggt i Finland.   

Det finns samtalshjälp 

Småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna har förberett sig på att behandla ämnet och lyssna på barns och ungas tankar. I skolorna har elever och studerande, om de så önskar, möjlighet att diskutera ämnet också med elevhälsan och andra vuxna i skolan eller läroanstalten. 

Hjälp och anvisningar för att hantera situationen med barn eller unga hittar du till exempel på Mannerheims Barnskyddsförbunds(extern länk) och Utbildningsstyrelsens(extern länk) webbplatser.  

Samtalshjälp erbjuds också på andra ställen: 

Vi tar hand om varandra på lika villkor 

Det är bra att komma ihåg att det i Esbo finns barn och unga samt anställda med rysk och ukrainsk bakgrund. En del av dem kan känna oro för hur deras anhöriga har det. Krigsnyheterna väcker känslor och för vissa kan situationen vara traumatisk. I Esbo handlar vi rättvist, jämlikt, jämställt, humant och vidsynt – alla har rätt till jämställd och jämlik behandling. 

Vi tar hand om varandra, särskilt om barn och unga. 

  • Fostran och lärande
  • Småbarnspedagogik
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning
  • Ukraina