Ukrainan tilanne huolestuttaa myös lapsia ja nuoria

28.2.2022 13.22Päivitetty: 17.3.2022 6.25

Surulliset uutiset Ukrainasta huolestuttavat myös lapsia ja nuoria. Tarjolla on keskusteluapua ja tukea huolten käsittelyyn.

Vallitsevassa tilanteessa lasten ja nuorten voi olla vaikea välttyä jatkuvalta uutisoinnilta ja he voivat tarvita tukea käsitelläkseen asiaa. Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus keskustella tapahtumista tuttujen ja turvallisten aikuisten kanssa ikä- ja kehitystaso huomioiden. 

Arki varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa jatkuu normaalisti. Arjen rutiinit ovat tärkeä osa turvallisuuden tunnetta. Lapsia ja nuoria on hyvä muistuttaa siitä, että vaikka tilanne Ukrainassa on poikkeuksellinen, Suomessa on edelleen turvallista.   

Keskusteluapua on tarjolla 

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on varauduttu käsittelemään aihetta ja kuuntelemaan lasten ja nuorten huolia. Kouluissa oppilailla ja opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus keskustella aiheesta myös opiskeluhuollon tai muiden koulun aikuisten kanssa. 

Apua ja ohjeita tilanteen käsittelemiseen lapsen tai nuoren kanssa löydät esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton(ulkoinen linkki), Opetushallituksen,(ulkoinen linkki) Unicefin(ulkoinen linkki) sekä Pelastakaa lapset ry:n(ulkoinen linkki) verkkosivuilta.  

Keskusteluapua on tarjolla myös muualla: 

Huolehdimme toisistamme yhdenvertaisesti 

On hyvä muistaa, että Espoossa on venäläis- ja ukrainalaistaustaisia lapsia ja nuoria sekä henkilökuntaa. Osalla saattaa olla huoli ja pelko läheisistään. Sotauutisointi herättää tunteita, joillekin tilanne voi olla traumaattinen. Espoossa toimimme oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti – kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. 

Pidetään huolta toisistamme ja erityisesti lapsista ja nuorista. 

 

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus
  • Ukraina