Västra Nylands välfärdsområde förbereder sig för fullmäktiges första möte

Publicerad: 18.2.2022 13.27

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade om ärenden som ska föreläggas välfärdsområdets fullmäktige.

Välfärdsområdets fullmäktiges håller sitt första möte 7.3.2022. På första mötet väljer man fullmäktiges presidium, välfärdsområdets styrelse och de olika nämnderna. Vårens mötesplan slås fast, en plan för överföring av personal till välfärdsområdet behandlas och tjänsten som direktör för välfärdsområden ledigförklaras.

Det temporära beredningsorganet håller sitt sista möte 28.2.2022 och behandlar då andra ärenden som föreläggs fullmäktige.

  • Välfärdsområde