Utställningen Ledtrådar till vårt förflutna är en resa bakåt i tiden

2.2.2022 14.12
Utställningen Ledtrådar till vårt förflutna belyser hur människor under förhistorien bodde och livnärde sig.

I utställningen Ledtrådar till vårt förflutna förflyttas besökaren bakåt i tiden till förhistorien. Utställningen, som öppnar i KAMU Esbo stadsmuseum den 17.3.2022, granskar arvsmassan hos den nutida människan och spårar våra rötter tillbaka till förhistorien. Utställningen är den första i Finland att belysa förhistorien ur genetisk synvinkel.

Det publiceras ständigt ny genforskning och vår bild av det förflutna klarnar. Tack vare de senaste årens forskning om forntida DNA vet vi mera än någonsin om de förhistoriska människornas flyttrörelser och till och med om deras utseende. Genetiken visar att det inte finns biologiskt grundade belägg för fördomar om hudfärg eller ursprung.

Utöver vårt genetiska arv belyser utställningen Ledtrådar till vårt förflutna hur människor under förhistorien bodde och livnärde sig. I utställningen kan museibesökare bland annat utforska hur en stenåldersbostad sett ut och lyssna på tidig indoeuropeiska. Utställningens stora och effektfulla illustrationer är gjorda av bildkonstnären Tom Björklund som är insatt i arkeologi. I samband med att utställningen öppnar publiceras även den nya boken Före Esbo, som handlar om Esbos förhistoria.   

Senare under våren öppnar Glims gårdsmuseums interaktiva utställning Forskarna och jakten på husdjurens ursprung. I utställningen kan du bland annat kika in i en DNA-forskares labb. Utställningen, som öppnar den 14.4.2022, berättar om de senaste fascinerande forskningsresultaten om den finska hästens arvsmassa. I utställningen, och programmet som ordnas i anknytning till den, bekantar vi oss också med andra djur på den finländska landsbygden samt funderar kring hur människans och husdjurens förhållande har förändrats.

Ledtrådar till vårt förflutna
KAMU Esbo stadsmuseum
Utställningscentret WeeGee
17.3.2022–29.1.2023 
espoonkaupunginmuseo.fi/sv

 

  • Historia
Hagalund