Servicepunkternas verksamhet ändras – Esbo-informationspunkter vid sidan

16.2.2022 10.32

I Esbo pågår en verksamhetsändring för ärendehanteringstjänster, vilket i ett nötskal innebär att vi i fortsättningen agerar enligt två olika modeller:

  • Servicepunkterna fungerar precis som hittills, det vill säga erbjuder både rådgivning och digitalt stöd och olika kassa- och försäljningstjänster (till exempel betalning av stadens fakturor, försäljning av biljetter för lokaltrafiken)
  • Esbo-informationspunkterna är däremot rådgivningspunkter med inskränkt serviceutbud. Den mobila rådgivningstjänsten fungerar med samma serviceutbud som Esbo-informationspunkterna, det vill säga erbjuder rådgivning och digitalt stöd.

Antalet servicepunkter i Esbo minskar under 2022.  Nuvarande servicepunkter betjänar fortfarande alla Esbobor invid metrobanan i Mattby och invid järnvägen i Alberga samt i Kalajärvi.

Den mobila tjänsten utvecklas genom försök

I Esboviken, Esbo centrum och Hagalund stänger man de nuvarande servicepunkterna. I dessa områden erbjuds mobil rådgivning under namnet Esbo-info. Det betyder att servicerådgivarna går till sådana målgrupper som har nytta av rådgivning om offentliga tjänster och digitalt stöd, det vill säga handledning i e-tjänster. Tjänsten utvecklas så småningom genom försök tillsammans med målgrupperna. Till exempel servicecentralerna för seniorer kan vara några av platser för mobil rådgivning.

I Esboviken och Esbo centrum öppnas dessutom en lättare punkt, Esbo-info, dit vem som helst får komma. Dessa punkter erbjuder också rådgivning och digitalt stöd, men kassa- och försäljningstjänster finns inte.  Den första sådana punkten öppnas i det nya köpcentret Lippulaiva i Esboviken i april, och på sommaren öppnas en punkt i Esbo centrum, i anslutning till stadens registratorskontor i köpcentret Entresse. Förändringen i Hagalund sker i slutet av hösten och preciseras under våren.  

Vanliga frågor om ändringen hittar du här: Vanliga frågor gällande ändringar i ärendehanteringen 2022–23

  • Tjänster