Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde höll sitt sista sammanträde

Publicerad: 28.2.2022 15.38

Vid sitt sista sammanträde beslutade det temporära beredningsorganet bland annat om den förvaltningsstadga som ska föreläggas välfärdsområdesfullmäktige och godkände ändringar i budgeten för 2022.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde höll sitt sista sammanträde 

Avsikten är att Västra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga för det första skedet ska godkännas vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022. I förvaltningsstadgan för det första skedet fastställs välfärdsområdets förtroendeorgan, den högsta tjänsteinnehavarledningen och ledningssystem samt befogenhetsfördelningen mellan förtroendeorganen och de ledande tjänsteinnehavarna. Förvaltningsstadgan innehåller dessutom bestämmelser om sammanträdes- och förvaltningsförfarandet inom välfärdsområdet. Förvaltningsstadgan godkändes med små ändringar. Den ändrade versionen publiceras i samband med välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdesmaterial(extern länk) senare denna vecka.

Det temporära beredningsorganet godkände ändringar i budgeten för 2022. Det är fråga om en budget för omställningsfasen, där man har samlat anslagen för drifts- och investeringsekonomin för beredningsarbetet samt den beredningsfinansiering som staten beviljat. Budgeten för Västra Nylands välfärdsområde uppvisar också efter statens tilläggsbudget ett underskott på cirka 38,5 miljoner euro i fråga om IKT-ändringarna.

Dessutom beslutade det temporära beredningsorganet om projekt för ändring av klient- och patientdatasystemen Pegasos och ProConsona. Beslutsförslaget som gäller datasystemet Abilita behandlas senare, det ströks från listan för att anskaffningsvärdet ska korrigeras. Man beslutade att tjänsteförhållandena för de berednings- och projektdirektörer som står i tjänsteförhållande till välfärdsområdet förlängs till 2023. Man beslutade föreslå välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige att bokslutet för 2021 godkänns.

  • Välfärdsområde