Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin piti viimeisen kokouksensa

Julkaistu: 28.2.2022 15.36
Kartta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta.

Viimeisessä kokouksessaan väliaikainen valmistelutoimielin päätti mm. aluevaltuustolle esitettävästä hallintosäännöstä ja hyväksyi muutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisen vaiheen hallintosääntö on tarkoitus hyväksyä aluevaltuuston kokouksessa 7.3.2022. Ensimmäisen vaiheen hallintosäännössä määritellään hyvinvointialueen luottamustoimielinorganisaatio, ylin viranhaltijajohto ja johtamisjärjestelmä sekä toimivallan jako luottamustoimielimille ja johtaville viranhaltijoille. Lisäksi hallintosäännössä on määräyksiä kokous- ja hallintomenettelystä hyvinvointialueella. Hallintosääntö hyväksyttiin pienin muutoksin. Muutettu versio julkaistaan aluevaltuuston kokousaineiston mukana(ulkoinen linkki) myöhemmin tällä viikolla.

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi muutokset vuoden 2022 talousarvioon. Kyseessä on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä valtion myöntämä valmistelurahoitus. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio on valtion lisätalousarvion jälkeenkin ICT-muutosten osalta n. 38,5 milj. euroa alijäämäinen.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin päätti Pegasos ja ProConsona asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutosprojekteista. Abilita-tietojärjestelmää koskeva päätösesitys käsitellään myöhemmin, se poistettiin listalta hankinta-arvon korjaamiseksi. Hyvinvointialueen virkasuhteessa olevien valmistelu- ja projektijohtajien virkasuhteita päätettiin jatkaa vuodeksi 2023. Aluehallitukselle ja -valtuustolle päätettiin esittää vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksymistä.

 

  • Hyvinvointialue