Anmäl dig till webbinarier om cirkulär ekonomi för små och medelstora företag

Publicerad: 18.2.2022 13.32

Är hållbar affärsverksamhet något för ditt företag? Känner du till affärsmodellerna inom cirkulär ekonomi och vet du vilka möjligheter cirkulär ekonomi kan erbjuda din affärsverksamhet? Projektet Circular Economy Goes East and West erbjuder information och stöd till små och medelstora företag som tar sina första steg mot en mer hållbar affärsverksamhet som baserar sig på cirkulär ekonomi.

Anmäl dig till de gratis webbinarierna som ordnas i februari–mars 2022. 

Anmäl dig genast så kan du vara säker på att få en plats på seminarierna. Webbinarierna ordnas på finska.

Som talare och företagssparrare får vi höra bland annat facklitteratursförfattaren och företagaren Antti Sekki, forskardoktor Olli Sahimaa och ansvarsfullhetsexpert Tiina Lehti från Sato Oy. Anni Ylismäki från Nordea berättar om små och medelstora företags finansieringsmöjligheter och verkställande direktör Heidi Salonen presenterar Ekokompassen.

 

Cirkulära ekonomins möjligheter i Esbo

Det centrala målet för den cirkulära ekonomin är att använda naturresurser på ett hållbart sätt, då det uppstår mycket lite spill eller avfall. Den cirkulära ekonomin har en enorm affärsverksamhetspotential och vi främjar uppkomsten av nya lösningar också i Esbo. Mer information om Esbo stads projekt för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi finns på webbplatsen för kompetenscentret för hållbar utveckling. Kom med och utveckla Esbo till en föregångare inom cirkulär ekonomi!

  • Hållbar utveckling
  • Företagande