Vårt Esbo 20X0 kallar invånarna till att diskutera om framtidens stad: För vem, hur och med vilka villkor ska vi bygga Esbo?

Publicerad: 17.1.2022 9.41
Bild på Elina Hiltunen och Vårt Esbo 20X0 logo.
Den välkända futuristen Elina Hiltunen kommer att spela huvudrollen i öppningsevenemanget av serien. 

Vårt Esbo 20X0 är en omfattande evenemangsserie där invånare, beslutsfattare och sakkunniga tillsammans planerar och bygger framtidens Esbo. Helheten innehåller 14 evenemang som ordnas i januari–maj. Evenemangen hålls huvudsakligen på finska.

På temakvällarna fördjupar vi oss ur olika synvinklar i förändringarna i Esbo. På diskussionskvällarna får invånarna säga vad de anser om framtiden i sina hemknutar. Diskussionskvällar ordnas om områdena Hagalund, mellersta Esbo, Mattby, Esboviken, norra Esbo, Köklax och Alberga. Därutöver hålls två diskussioner som berör hela Esbo samt en verkstad.

– Invånare och politiker önskar ofta en mer övergripande diskussion om vad, hur och hur mycket och vad man vill bygga i Esbo eller å andra sidan vad man ska bevara. Det är viktigt att tillsammans fundera på hur staden kan växa hållbart genom att beakta olika invånare och områdenas särdrag, kommenterar Torsti Hokkanen, trafikplaneringschef i Esbo.

Futuristen Elina Hiltunen är stjärnan vid evenemangsseriens öppningstillställning. Hon berättar på temakvällen18.1 som har namnet Förändringens vindar hur världsomfattande megatrender påverkar Esbo. Hiltunen ser på förändringen både som framtidsforskare och invånare i Esbo:

– Vi lever i en mer internationell och splittrad värld där kulturer och verksamhetssätt blandas. Som motvikt kan värdet av det lokala växa: Kanske framtidens Esbo är en stad som består av små ”byar” som utformar egenartade stadsdelar. Gemenskapen i stadsdelarna stärks med virtuella verktyg, till exempel med bygårdar och samhällsverksamhet.

På temakvällen i februari fördjupar vi oss i kundorienterad stadsplanering under ledning av Marketta Kyttä. I mars granskar vi förhållandet mellan naturen och människan med Eeva Furman och i april tittar vi på vardagen och boendet i framtiden under ledning av Juha Kostiainen.

Evenemangshelheten, Vårt Esbo 20X0, ordnas i samarbete med Espoon työväenopisto, Esbo stadsplaneringscentral och Esbos kunskapscenter för hållbar utveckling.

– Förändringar utmanar oss alla till livslångt och fortlöpande lärande. Årligen deltar tiotusentals Esbobor på kurser i Espoon työväenopisto. Evenemangen Vårt Esbo 20X0 är bra forum för alla kommuninvånare att delta i planeringen av en önskad framtid för den egna staden, säger Anna-Maija Iskanius, sektorrektor på Omnia.

Behållningen av evenemangen Vårt Esbo 20X0 utnyttjas senare i stadens planläggning, för att förbättra invånarnas möjligheter till deltagande och i utvecklandet av utbildningsutbudet på Espoon työväenopisto.

Evenemangen hålls huvudsakligen på finska!

Temakvällar om Vårt Esbo 20X0:

 

Diskussionskvällar om Vårt Esbo 20X0:

Verkstad om Vårt Esbo 20X0:

  • Planläggning
  • Hållbar utveckling
Hela Esbo