Tjänster som stöder ändring av levnadsvanor och främjar hälsan är viktiga för invånarna

Publicerad: 26.1.2022 11.52Uppdaterad: 25.2.2022 10.46

I november–december frågade vi invånarna i Västra Nyland om synpunkter på tjänster som stöder ändring av levnadsvanor och främjar hälsan. Enkäten var en del av ett pilotförsök med verksamhetsmodellen FINGER som bygger på ändring av levnadsvanor. Pilotförsöket genomfördes på Hagalunds hälsostation i Esbo hösten 2021. Enkäten besvarades av 92 invånare från de tio kommunerna i Västra Nyland.

Nästan alla som svarade (99 procent) ansåg att hälsofrämjande tjänster är mycket eller ganska viktiga vid sidan av annan hälsovård. Det var dock svårt att få eller hitta sådana tjänster. Det utdragna pandemiläget påverkar tillgången till tjänster, men också ordnandet av tjänster kan förbättras.  

”Lättillgänglig rådgivning, kamratstöd och möten är särskilt viktiga nu när man kan bli tvungen att vänta längre på att få vård”, berättar projektchef Sanna Rosendahl.  

Önskemål om e-tjänster och sakkunnig handledning  

I tjänsterna utnyttjas i allt högre grad digitala kanaler. Majoriteten av dem som svarade (90 procent) skulle helst fylla i blanketter om sitt hälsotillstånd eller förhandsuppgifter i digital form.  

De som svarade väntar sig uppmuntrande och motiverande handledning i levnadsvanor, hjälp för att ställa upp ett mål och ta fram en plan samt långvarig uppföljning av ändringarna. I stället för länkar och självständiga studier efterlyste de som svarade sakkunnig och professionell handledning, utan att glömma humor.  

”De som svarade önskar att det första besöket för handledning i ändring av levnadsvanor består av helhetsbetonad handledning som kan ordnas antingen som traditionell mottagning på plats eller som distansmottagning. Därefter kan handledningen och uppföljningen genomföras till exempel som coachning på webben, men vid sidan av denna bör vi ha alternativ för de klienter som webbtjänster inte lämpar sig för”, konstaterar Rosendahl.  

Motion, kost och social kompetens    

De som svarade eller deras närstående önskade handledning och rådgivning i första hand för att inleda motion (53 procent) och i näringsfrågor (52 procent). Dessutom önskades handledning i hantering av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar (över en tredjedel), i övning av kognitiva funktioner och i social interaktion (var femte). En del ansåg det också viktigt med kamratstöd under förändringsprocessen, till exempel som en del av övning i grupp.  

Ett övergripande hälsofrämjande i centrum i framtiden    

De som svarade önskade att de tjänster som stöder ändring av levnadsvanor ska ha tillräckliga resurser, att klienten möts på ett sakkunnigt och helhetsbetonat sätt samt att uppföljningen är tillräckligt lång. Till exempel en regelbunden hälsoundersökning som genomförs av vuxen- eller seniorrådgivningen ansågs vara viktig. De som svarade önskade att sjukdomar verkligen kunde förebyggas och att tyngdpunkten inte skulle ligga på behandling av en sjukdom som redan har brutit ut. Även efter insjuknandet ska det vara möjligt att få handledning i ändring av levnadsvanor.  

”Tjänsterna som främjar hälsan och stöder ändring av levnadsvanor ska vara en central del av välfärdsområdenas verksamhet i alla åldersgrupper. För detta ändamål lönar det sig också för oss att utveckla samarbetet med läroanstalter, organisationer och föreningar. Vi behöver inte göra allt själv", konstaterar Rosendahl.  

Tjänsterna som stöder ändring av levnadsvanor förutsätter smidiga servicekedjor, vilket också märktes i FINGER-pilotförsöket i höstas. Att flytta tyngdpunkten till förebyggande tjänster, såsom stöd för ändring av levnadsvanor, hör också till målen för det nationella programmet Framtidens social- och hälsocentral.  

Mer information: projektchef Sanna Rosendahl, sanna.rosendahl@esbo.fi 

 

Västra Nylands välfärdsområde

  • Välfärdsområde