Studerandehälsovårdens tjänster betjänar riktat under våren

Publicerad: 11.1.2022 13.11

Studerandehälsovården i Esbo deltar fortsättningsvis under vårterminen i de kritiska hälsovårdsuppgifterna som orsakats av coronapandemin, såsom i coronavaccineringen. I januari och februari behövs studerandehälsovårdens hälsovårdare på vaccineringsplatserna, där de ger vaccinationer mot coronaviruset. Därför är de borta från läroanstalterna flera dagar i början av året. Tyvärr ser det sannolikt ut att mottagningstider inte kan ordnas förrän om flera veckor.

Observera att utgångspunkten är att vi under våren inte skickar ut en separat kallelse till hälsoundersökningar och andra besök.

Under vårterminen 2022 erbjuder vi i synnerhet tjänster för studerande som har bekymmer och behov av stöd. Om en studerande eller hens närstående blir oroliga över studerandens hälsa eller studieförmåga, kontakta hälsovårdaren vid den egna läroanstalten.

Studerande, och vid behov också deras vårdnadshavare, kan delta i hälsovårdarens mottagning på distans. Du får anvisningarna om distansmottagningen av hälsovårdaren.

Studerandena kan vid behov, i vilket ärende som helst, komma och träffa skolhälsovårdaren under skoldagen på den öppna mottagningen utan tidsbokning. Öppettiderna finns på skolans webbsida eller i Wilma.

Tidsbokning till läroanstaltens skolhälsovårdare

Akuta och långvariga sjukdomar, förnyande av recept och vaccination av resenärer sköts på hälsostationerna.

  • Studerandehälsovården