Robotbussförsöken i Esbo öppnar vägen för en automatiserad vardagstrafik

Publicerad: 27.1.2022 14.20Uppdaterad: 1.2.2022 12.13
En grupp Esbobor med rörelsehinder testade i höstas hur tillgängliga robotbussarna är. Som testmiljö fungerade en virtualmodell över Esbos robotbussar som skapats av WSP Finland. Bild: WSP Finland Oy

Omkring år 2030 kan robotbussar köra omkring på gatorna i Esbo bland annan trafik, förutspår en utredning. Robotbussarna innebär besparingar i kostnaderna för kollektivtrafiken.

Hösten 2021 pågick i Esbo hela tre robotbussrelaterade projekt. En av dem är robotbussoperatorn Roborides servicebeskrivning om en robotbusstjänst som lämpar sig för Esbo.  
– I Esbo är Mattby och Esbo centrum högst potentiella områden för robotbusstrafik, säger Roborides verkställande direktör Tatu Nieminen.  Han presenterade resultat av projektet på ett robotbusseminarium som Esbo stad ordnat för proffs inom trafikbranschen i Otnäs i november 2021.  

Det lönar sig att inleda automatiseringen av kollektivtrafiken i stadscentrumen och stationernas matartrafik. I städerna bromsas den automatiserade trafiken upp av lagstiftningen och brister i serviceutbudet, inte av teknologin. 
– Dagens teknologi är färdig för kortare resor på mindre än fem kilometer och för låga stadshastigheter. Hastigheterna på landsvägar är tekniskt sett mycket svårare, säger Nieminen.   

På gatorna i Esbo provkördes robotbussar första gången redan 2019. En konsultutredning om de automatiserade bussarnas framtid, som Esbo och Åbo städer lät Sitowise Oy göra, förutspår att teknologin år 2030 kommer att vara så utvecklad att automatiserade bussar kan röra sig bland annan trafik i alla förhållanden. I samma tider torde robotbusstjänster bli vanligare i städer under den sista kilometern från kollektivtrafikstationer till hemmet. ”Vi kan förvänta oss att den automatiserade kollektivtrafiken kommer att vara rätt så etablerad före år 2040”, konstateras det i rapporten. 

Chauffören släpper ratten och flyttar in i kontrollrummet 

Ramboll Finland Ab utredde hur man med hjälp av automatiserade bussar kan göra kollektivtrafiken i Esbo mer kostnadseffektiv. Utredningen koncentrerade sig på Bergans och Köklax. Övergången till elbussar sker snabbt just nu vilket minskar kostnaderna. Samtidigt blir chaufförernas löner relativt sett en allt större del av kostnaderna. 

Till exempel granskades busslinje 203 från Nybacka via Alberga station till Bergans, och där utgjorde chaufförernas löner omkring hälften av busslinjens årsutgifter på cirka 900 000 euro.   

Helt utan mänskligt arbete rör sig inte robotbussarna. Arbetet flyttas från bussen till ett kontrollrum. 
– Den automatiserade trafikens kostnadseffektivitet beror i hög grad på hur många fordon en person i kontrollrummet säkert kan övervaka åt gången, säger Juho Björkman från Ramboll. 

Rambolls beräkningar visar att en automatisering av hela busslinje 203 kunde innebära besparingar på ungefär 100 000 euro per år jämfört med dagsläget – trots att automatiserade bussar är mycket dyrare än de nuvarande bussarna. 
– Priserna kommer att sjunka radikalt i och med massproduktion, bedömer Tatu Nieminen från Roboride.  

Nieminen påminner att de robotbusslinjer som i dag trafikerar på olika håll i världen än så länge består av små försök med högst några enstaka fordon. Besparingar börjar uppstå först efter att antalet robotbussar kan räknas i tiotal eller hundratal.  

Med automatiserade bussar lönar sig trafiken också när det finns få passagerare.  
– Vi kan förbättra servicenivån under kvällar och veckoslut på ett kostnadseffektivt sätt när vi inte behöver mer personal, säger Juho Björkman.  

Ett strategiskt val 

Under sitt öppningsanförande under robotbusseminariet förklarar Esbo stads projektchef Mari Päätalo varför en automatiserad trafik är av speciellt intresse i Esbo.  Stadens nya strategi, som fullmäktige godkände hösten 2021, konstaterar att staden kommer att vara klimatneutral före år 2030. Det här förutsätter en utmärkt kollektivtrafik, men samtidigt måste stadens kostnader skäras ner. 
– Esbo använder omkring 100 miljoner euro per år på kollektivtrafik. En automatiserad kollektivtrafik borde nå upp till något bättre än den nuvarande kollektivtrafiken och dessutom billigare, konstaterar Mari Päätalo.  

Den automatiserade kollektivtrafiken kommer i framtiden att komplettera det allt mer omfattande nätverket av spårtrafik i Esbo. Kollektivtrafikens stomnät bildas av metron, tåget och snabbspårvägen. Resornas första och sista kilometrar åker passagerarna med automatiserade bussar. Samma utveckling pågår också i många andra städer i Europa.   

Text: Petja Partanen 

Försöken med robotbussar i Esbo är en del av projektet Mindre koldioxidutsläpp i trafikknutpunkter. Projektet, som inleddes i augusti 2019 och som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, avslutas 31.1.2022.   

Läs mera: Från automatiserade bussar till en kostnadseffektiv kollektivtrafik (på finska). Sitowise 2021. 

Det första robotbussförsöket i Esbo utfördes 2019 i Kera.Bild: Janne Ketola
  • Stadsutveckling
  • Hållbar utveckling
Hela Esbo