6Aika: Mindre koldioxidutsläpp i trafikknutpunkter

Med trafikens knutpunkter avses trafiknoder där det erbjuds olika slags trafiktjänster.Bild: Anna Valli

Projektet Klimatsmart trafik i knutpunkter är ett 6Aika-projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Verksamheten i 6Aika-projekten bygger på ett omfattande samarbete. I projekten deltar de sex största städerna i Finland, det vill säga Esbo, Helsingfors, Vanda, Uleåborg, Åbo och Tammerfors, som under projekten löser problem kring utvecklingen av städer tillsammans med varandra och företag, invånare och forskningssektorn. 

Inom projektet Klimatsmart trafik i knutpunkter utvecklas lösningar som gör Esbobornas vardag lättare och som bygger på hållbar trafik med låga utsläpp samt på ren energi och cirkulär ekonomi. Genom nya trafiktjänster kan vi effektivt skära ner på de klimatutsläpp som trafiken orsakar och samtidigt skapa nya modeller för affärsverksamhet. 

Med trafikknutpunkter avses trafiknoder där det rör sig mycket människor. De erbjuder olika slags trafiktjänster och en stark kollektivtrafik. Trafiken i Esbo bygger på knutpunkter av det här slaget.  

Mål

Projektet har som mål att skära ner på trafikens utsläpp och främja hållbara färdsätt, det vill säga gång, cykelåkning och kollektivtrafik. I enlighet med Berättelsen om Esbo främjar projektet målet om att Esbo ska vara klimatneutralt före år 2030 och verkställandet av målen i FN:s program för hållbar utveckling Agenda 2030 före år 2025. 

Åtgärder

Projektet Klimatsmart trafik i knutpunkter samarbetar med företag för att förbättra deras affärsmöjligheter genom att till exempel utveckla

  • nya trafiktjänster och färdkedjor 
  • parkeringssystem 
  • elfordon 
  • robotbussar. 

Tidtabell

Projektet inleddes 1.8.2019 och det avslutas 31.1.2022. 

Samarbetspartner

I projektet Klimatsmart trafik i knutpunkter deltar förutom Esbo stad också Uleåborgs stad, Business Tampere, yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu och Åbo stad. Dessutom har vi samarbetat med olika företag. Företag som deltagit i projektet är Citynomadi Oy, CoReorient Oy, LatausPolku Oy, Omago Oy, Ramboll Finland Ab, Roboride Oy, Tehomen Oy, Sensible 4 Oy, Sitowise Oy och WSP Finland Ab. 

Kontaktuppgifter

Tuomas Kiuru

Projektchef+358 40 552 2646

Minna Salaspuro

Projektkoordinator+358 40 636 8978
Hela Esbo