Mattby simhall är färdig – den nya simhallen i Esbo värms upp med förnybar energi

5.1.2022 10.34Uppdaterad: 14.1.2022 11.18
Simhallen, som utnyttjar förnybar energi, öppnar för allmänheten våren 2022.

Mattby simhall (på adressen Tunnvägen 6) har blivit färdig i den planerade tidtabellen i slutet av december. Simhallen, som utnyttjar förnybar energi, öppnar för allmänheten våren 2022.

Den nyss färdigställda simhallen i Mattby ligger lägligt i omedelbar närhet av köpcentret Iso Omena och Hotel Matts. I simhallen finns en 50 meter lång bassäng med åtta banor, en allaktivitets-rehabiliteringsbassäng med bubbelfunktion, en kallbassäng och för barnen plaskbassäng och undervisningsbassäng.

Motionärer med rörelsehinder har inte blivit bortglömda vid planeringen, utan det finns olika tillgänglighetslösningar i simhallen, bland annat separata bastulokaler som är avsedda endast för personer med rörelsehinder. Bassängerna har också placerats med hänsyn till tillgänglighet. Dessutom kan lämning och hämtning skötas hinderfritt på Tunnvägen, tack vare gatuplaneringen.

När simhallen öppnar på våren är den mycket lätt att nå med kollektivtrafik.

Förnybara energilösningar främjar Esbo stads klimatmål

Simhallens livscykelekonomi har beaktats redan i planeringsskedet i och med att man valt förnybara energilösningar: bassängernas vatten värms i huvudsak med jordvärme och på simhallens tak finns solelpaneler, som producerar en del av den elenergi som simhallen behöver. Dessutom har man valt att bygga ett grönt tak, vilket för sin del skär ner på simhallens energikostnader och hjälper till med att fördröja dagvattnet.

Simhallens besökare kan i fortsättningen kontrollera via en skärm i simhallens entréhall hur mycket elenergi som produceras . Genom de förnybara energilösningar som planerats i simhallen främjar staden på ett berömligt sätt målet att Esbo ska vara klimatneutralt år 2030.

”Mattby simhall är ett utomordentligt exempel på hur energilösningar som bygger på bra planering främjar de mål om klimatneutralitet som staden ställt för sina lokaler”, säger verkställande direktören för affärsverket Esbo lokaler Maija Lehtinen.

”Nu börjar finslipandet av Mattby simhall. Lokalerna som ska användas av besökarna möbleras, simhallens system testas och vi kontrollerar att allt kan användas säkert. Vi har redan tidigare utfört belastningstestning av vattenbehandlingssystemet med hjälp av ett simsällskap. Allt borde vara färdigt inom mars”, säger idrottsdirektör Martti Merra.

Kostnaderna för simhallsbygget uppgick till 31,5 miljoner euro och dess bruksyta uppgår till 4 810 m2. Entreprenaden utfördes som en delad entreprenad och huvudentreprenör var Lujatalo Oy.

Mer information:

Maija Lehtinen, verkställande direktör, affärsverket Esbo lokaler, Esbo stad

Martti Merra, idrottsdirektör, Esbo stad

Mattby