Kalajärvi servicetorg fortsätter med servicetorgmodellen

Publicerad: 17.1.2022 13.00

Enligt beslut av stadens ledningsgrupp fortsätter Kalajärvi servicetorg med servicetorgmodellen även efter att den tvååriga provperioden - (2020-2021) löper ut. Enligt en färsk kundenkät har servicetorgmodellen medfört mycket glädje till områdets invånare. Mångsidig närservice, möjligheter till lokalbokning och husets förlängda öppettider uppskattas. I huset bedrivs för närvarande verksamhet av sex av stadens enheter och en restaurang.

I fortsättningen granskas servicetorgverksamheten i förhållande till byggandet av Kalajärvi skola och programmet En ekonomiskt hållbar stad. I takt med att dessa aspekter framskrider, kan konceptet komma att uppdateras.

Servicetorgmodellen erbjuder Ruskatalo i Kalajärvi fyra lokaler för kommuninvånarna, i vilka invånarna och lokala aktörer kan sammanträda och ordna verksamhet. Skolelever i Kalajärvi använder fortfarande salen som matsal under renoveringen av skolan. I Kalajärvi har man inte anställt separat personal för servicetorgkonceptet, utan man idkar samarbete och samordning vid sidan av de egna verksamheterna. Kostnader orsakas närmast av vakttjänster, som möjliggör längre öppettider, och nödvändiga inköp.

I Esbo finns för närvarande två servicetorg: Servicetorget i Iso Omena och servicetorget i Kalajärvi. Servicetorgen erbjuder kunderna tjänster på ett och samma ställe med hög kvalitet och flexibilitet. Syftet är att underlätta kundernas vardag.

Länk till tjänsterna i servicetorget i Kalajärvi: https://www.espoo.fi/sv/esbo-stad/servicetorgen/tjansterna-pa-servicetorget-i-kalajarvi

  • Tjänster
  • Servicetorgen
Kalajärvi