Invånarna behövs för att skapa ett hållbart Esbo

20.1.2022 10.52

Som en del av beredningen av det nya programmet Ett Hållbart Esbo genomförde vi i oktober en invånarenkät som kartlade invånarnas åsikter om hållbar utveckling och deltagande i den. Enligt de preliminära resultaten vill esboborna påverka och delta. Det behövs ändå mer kommunikation som uppnår alla och möjligheter till deltagande med låg tröskel som ger en äkta möjlighet att påverka.

Genom invånarnas deltagande försöker vi stärka stadens roll som pionjär som vi strävar efter i arbetet för hållbar utveckling i Esbo. Syftet är alltså att föra stadsborna och staden vid ett gemensamt bord och skapa en öppen dialog.

Var och en har rätt att påverka sin egen stads verksamhet. Deltagandet kräver inte specialkompetens, endast intresse för de teman som behandlas. Kom som du är. Det räcker, du är ju expert på din egen vardag.

Varmt välkommen till att delta! Du hittar information om deltagandemöjligheterna genom att följa stadens sociala medier och annan kommunikation samt hashtaggarna #HållbartEsbo, #KestäväEspoo och #OsallistuvaEspoo.

Författaren är studerande i förvaltningsvetenskap vid Tammerfors universitet som har genomfört sin praktik inom magisterutbildning vid Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling denna höst. I sin praktik har hon fokuserat på utvecklande av invånardeltagandet i arbetet för hållbar utveckling.

  • Hållbar utveckling
Hela Esbo