Förhandlingarna om förtroendeuppdragen i Västra Nylands välfärdsområde har förts – Samlingspartiet fick ordförandeskapet i välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen

31.1.2022 15.31Uppdaterad: 1.2.2022 6.38

De grupper som har ledamöter i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige förhandlade om organens platsfördelning måndag 31.1.2022. Förhandlingarna fördes under ledning av fullmäktiges största grupp, Samlingspartiet. Ordförande var verksamhetschefen för Samlingspartiet i Nyland Janne Pesonen.

Vid förhandlingarna nåddes ett förhandlingsresultat för varje organ. Samtidigt säkerställdes könsfördelningen i varje organ enligt jämställdhetslagen. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om organens sammansättning vid sitt första sammanträde 7.3.2022.

Förhandlad platsfördelning

Samlingspartiet fick platsen som ordförande för välfärdsområdesfullmäktige, De Gröna fick platsen som första vice ordförande, Samlingspartiet fick platsen som andra vice ordförande och platsen som tredje vice ordförande delas av Samlingspartiet och Socialdemokraterna.

Samlingspartiet fick platsen som ordförande för välfärdsområdesstyrelsen, Socialdemokraterna fick platsen som första vice ordförande och Svenska folkpartiet i Finland fick platsen som andra vice ordförande. De övriga platserna som ledamot i välfärdsområdesstyrelsen gick till Samlingspartiet (5), Socialdemokraterna (2), Svenska folkpartiet i Finland (2), De Gröna (2), Sannfinländarna (1), Vänsterförbundet (1) och en plats delas av Samlingspartiet och Centern.

Samlingspartiet fick ordförandeskapet också i revisionsnämnden, välfärdsområdesvalnämnden, nämnden för tjänster och resurser samt nämnden för beredskap och säkerhet.

Socialdemokraterna fick ordförandeskapet i välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden samt i nämnden för framtid och utveckling.

Svenska folkpartiet i Finland fick ordförandeskapet i nationalspråksnämnden.

Rättelse 1.2.2022: Vänsterförbundets plats i välfärdsområdesstyrelsen tillsatt.

Läs också

  • Välfärdsområde