Behöver du flera olika social- och hälsovårdstjänster? Erfarenhetsexperter deltar i utvecklingen av servicen så att den blir smidigare

Publicerad: 26.1.2022 11.48Uppdaterad: 28.1.2022 9.43
I bilden finns en läkare, mamma, pappa och två små barn.

Framtida tjänster i Västra Nylands välfärdsområde håller på att utvecklas av en grupp erfarenhetsexperter, invånare som använder många olika social- och hälsovårdstjänster. Målet är att alla ska få smidig service. Erfarenhetsexperterna Jaana och Pirjo önskar att människan tas emot som en helhet och att det är lätt att ge respons. 

På hösten ordnades en öppen ansökan till gruppen med erfarenhetsexperter och 25 invånare från olika håll i Västra Nyland anmälde sig till den. Gruppen träffar ungefär en gång i månaden och diskuterar önskemål och idéer. Mellan träffarna utför man dessutom olika uppgifter.   

Målet med arbetet är att vi i Västra Nylands kommande välfärdsområde ska betjäna alla invånare på lika villkor och att klienterna så snabbt som möjligt kan komma till våra tjänster. Det är också viktigt att du som klient får en tydlig och begriplig klientplan och vet vem du ska kontakta. Vid behov får du vård och service av ett team som består av flera experter.   

Vi talar nu med två erfarenhetsexperter, som vi i denna artikel kallar Jaana och Pirjo enligt deras önskemål. 

Genom att delta kan man påverka   

Jaana och Pirjo kom med i gruppen med erfarenhetsexperter eftersom de tycker det är viktigt att få påverka. Arbetet har gått bra och de rekommenderar också andra invånare att fungera som erfarenhetsexpert när det öppnas möjligheter till det.   

”Endast genom att påverka och ge respons kan man rätta till saker”, säger Pirjo.  

”Tjänsterna är ju för oss, så det är bra att vi är med. Jag är glad att kunna påverka och denna grupp är ett sätt. Att vara erfarenhetsexpert är ett mycket bra sätt att delta i samhället för en pensionär som jag. Människor i olika åldrar är med”, säger Jaana.   

Erfarenhetsexperterna efterlyser enklare tjänster   

Pirjo och Jaana önskar att tjänsterna ska vara enklare att använda. Pirjo önskar att det ska vara lättare att ge respons och att människan ska vårdas som en helhet, inte i ”bitar”:  

”En person med många problem eller sjukdomar kan boka en läkartid endast för en sak. På samma gång skulle det löna sig att tala också om andra symtom och vårda hela personen. Det som en människa behöver och det som erbjuds möts nödvändigtvis inte”, säger Pirjo.   

Jaana å sin sida anser det vara viktigt att det inom hälso- och sjukvården skulle finnas en ansvarig person för patientens ärenden.   

”Om din läkare hela tiden byts, kommer du inte nödvändigtvis att tas emot som en helhet. En äldre person kan ha många sjukdomar och då inverkar allt på allt: medicinering och socialt liv ", beskriver Jaana. 

Digitala verktyg kan göra det lättare att sköta ärenden – olika slags invånare beaktas i utvecklingen   

Jaana har en lång karriär i IKT-branschen och vill i gruppen med erfarenhetsexperter lyfta fram hur vi med tillräckligt moderna och interaktiva digitala verktyg kan göra det lättare att sköta ärenden. Samtidigt sparar vi också personalens tid.   

”Det skulle vara förnuftigt att en person själv kan sköta sina angelägenheter, och hen behöver till exempel inte ringa en expert inom hälso- och sjukvården och köa för att kolla när hen har en bokad tid eller för att rätta ett läkarutlåtande.” I utlåtanden skulle det kunna finnas en möjlighet att själv kommentera om något inte stämmer. I små saker kan man spara tid”, berättar Jaana.   

I likhet med Jaana är Pirjo nöjd med att man kan sköta saker och ting själv med dator.   

”Det är jättefint, och det är en lättnad för både invånarna och personalen.”   

I utvecklingen beaktas naturligtvis också de invånare som inte kan använda sig av digitala tjänster. 

Gruppen har gett många goda idéer  

Projektchef Satu Meriläinen-Porras, som handlett gruppen med erfarenhetsexperter, är entusiastisk över gruppen som har gett goda idéer för utveckling av tjänsterna. För närvarande arbetar gruppen med distansförbindelser enligt deltagarnas önskemål.  

”Det är glädjande hur konstruktivt, målinriktat och positivt vårt arbete tillsammans är. Det känns som om alla har en positiv attityd och förstår att det är fråga om en stor helhet och att förändringarna inte sker på ett ögonblick”, säger Satu Meriläinen-Porras.   

Vill du hålla dig uppdaterad om utvecklingen av tjänsterna? Det lönar sig att ansluta sig till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård och följa vårt nyhetsbrev!  
Mer information om gruppen med erfarenhetsexperter: satu.merilainen-porras@esbo.fi  

 

Västra Nylands välfärdsområde

  • Välfärdsområde