Vid evenemanget Kera Talks! sökte man 100 partner för att främja klimatneutralitet

Publicerad: 21.12.2021 14.15Uppdaterad: 25.1.2022 11.30

Vid evenemanget Kera Talks! 18.11 presenterades lösningar inom hållbar stadsutveckling i Kera samt målen och möjligheterna för den nya stadsdelen. Nu söker vi partner för att fortsätta arbetet. Hur skulle du eller din organisation kunna delta i den gemensamma utvecklingen för att uppnå klimatneutralitet?

Esbo stad har som mål att bli klimatneutralt före 2030 och att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling år 2025. För detta behövs allas arbetsinsats. Inom projektet RAKKE, som genomförs av stadens kompetenscenter för hållbar utveckling, skapas lösningar för en hållbar tillväxt tillsammans med 100 företag och andra aktörer. "I alla ekosystem strävar man efter att de ska ha en samhällelig verkan. Samtidigt lär man sig tillsammans med partner vad verkningsfullhet är och hur den kan ökas", konstaterar utvecklingschef Reetta Jänis från Esbo stad.

Med ekosystem avses i detta fall en grupp aktörer som har ett gemensamt mål. ”Staden tillför ekosystemarbetet varaktighet och säkerställer att arbetet inriktas på de utvecklingsutmaningar som är mest betydande med tanke på ekonomin och utvecklingen i området. Staden möjliggör, samordnar aktörerna samt skapar kontakter och synlighet”, beskriver utvecklingschef Mari Päätalo städernas roll.

Vilken är din superkraft?

På evenemanget Kera Talks! i november presenterades pågående projekt, såsom utredning av biomassaflöden och främjande av biogas, byggande av cirkulation av hårdplast, främjande av eldriven trafik och smarta stolpar i stadsutvecklingen. Vad är din eller din organisations kärnkompetens som skulle kunna utnyttjas i den gemensamma utvecklingen för att uppnå klimatneutralitet?

 ”Projektet En väg till ekosystem för en hållbar tillväxt (Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin, RAKKE) baserar sig på samarbete och partnerskap. Vi vill skapa ekosystem med de 100 bästa aktörerna. Vi vill också att Esbo stad ska vara den bästa utvecklingspartnern och föregångaren i återhämtningsarbetet efter coronaepidemin, säger Jänis, ”Vi bjuder in partner för att lösa både stora och små utmaningar”.

Kom med

Vi bjuder in företag, forskningsinstitut, högskolor och organisationer att tillsammans skapa en väg till hållbar utveckling. Inom projektet stärks den offentliga och privata sektorns samarbete, innovationer och företagsverksamhet inom följande utvecklingshelheter:

  • En miljövänlig och smart stadsutveckling
  • Förnybar energi, energigemenskaper och energimedborgarskap
  • Utsläppsfri trafik
  • Materialens cirkulära ekonomi

Fråga mer av våra experter och kom med.

Reetta Jänis

Utvecklingschef040 551 9484

Tiia Tuuri

Utvecklingschef040 636 9757
  • Hållbar utveckling
  • Företagande
  • Stadsutveckling