Utställning om Mauri Kunnas livsgärning till Utställningscentret WeeGee i Esbos Hagalund

9.12.2021 9.22
Mauri Kunnas.

I utställningscentret WeeGee öppnas hösten 2022 en ny utställningshelhet som fokuserar på den internationellt kända författaren och konstnären Mauri Kunnas omfattande produktion och livsgärning. Utställningen bjuder publiken att stiga in i Mauri Kunnas älskade bokvärldar och presenterar konstnären och hans arbetsmetoder. I utställningen presenteras aldrig förut skådade och mångsinniga upplevelser för alla vänner av Kunnas verk, oberoende av ålder.

Mauri Kunnas är en av de internationellt sett mest kända finska konstnärerna. Hans verk har översatts till över 40 språk och hans böcker har sålts i cirka 10 miljoner exemplar världen över. Kunnas har premierats bland annat med Pro Finlandia-medaljen år 2002 och han erhöll Aalto universitets hedersdoktorstitel år 2013. Han har även tilldelats Esbos kulturpris och Esbomedaljen år 2011.

Utställningshelheten, som öppnas på hösten, erbjuder publiken upplevelser, erfarenheter och stimulerande möten med Mauri Kunnas produktion.

”Vi är stolta över att få presentera Mauri Kunnas konst och verk i hans hemstad Esbo. Utställningen ökar WeeGees och Hagalunds kulturtjänsters dragkraft ytterligare. I fortsättningen erbjuder WeeGee i tilltagande mängd ett utbud som intresserar internationell publik. WeeGees mångsidiga utbud innehåller historia, arkitektur, bildkonst och formgivning samt på hösten 2022 även litteratur och serier”, konstaterar Esbo stads kulturdirektör Susanna Tommila.

Mauri Kunnas -utställningen kompletterar WeeGees verksamma museers och samlingars mångfald. Arkitekt-professor Aarno Ruusuvuori ritade huset på 1960-talet som Weilin + Göös tryckeri. Nuförtiden fungerar Esbos stadsmuseum Kamu och EMMA, Esbo moderna konstmuseum, i den av staden ägda byggnaden. I EMMA ställs just nu ut Saastamoinen stiftelsens och Tapio Wirkkala Rut Bryk stiftelsens samlingar. Utöver utställningen om Mauri Kunnas livsgärning växer WeeGees utbud i november 2022 då Collection Kakkonen kollektionsutställningen öppnar i EMMA.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Lea Rintala
projektchef
tfn. 046 877 1952
lea.rintala @espoo.fi

  • WeeGee
Hagalund