Stenbruket i Stensvik blir bostadsområde och kompetenskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi

Publicerad: 1.12.2021 14.45
Delgeneralplanen Stenbruket. Illustration norrifrån.

Ett mångsidigt bostads- och arbetsplatsområde planeras i Stenbruket. När metron börjar trafikera Stensvik blir Stensvik en central knutpunkt för kollektivtrafiken. Största delen av det kommande området Stenbruket ligger på mindre än en kilometers avstånd från den kommande metrostationen.

Det urbana bostadsområdet Stenbruket, som byggs norr om Västerleden, kommer i framtiden att vara en central del av Stensvik.  I den nya delgeneralplanen ägnas särskild uppmärksamhet åt att de nya byggnaderna passar in i omgivningen och det befintliga småhusområdet.  Byggnadernas höjder kommer att fastställas på nästa planläggningsnivå, det vill säga detaljplaneringen.

Smidiga förbindelser till tjänsterna och metrostationen

Trafiklösningarna i Stenbruket stöder stadens mål att Esbo ska vara klimatneutralt 2030. Norr om Västerleden byggs Stenbrukets urbana hjärta, Stenbruksplatsen, kring vilket det har planerats affärslokaler på gatuplanet. Målet för trafikplaneringen är högklassiga trafikförbindelser och en trivsam fotgängarmiljö, där man lätt kan gå och cykla till närtjänsterna och metrostationen.

I Stenbruket byggs parker och friluftsleder som anknyter till närliggande rekreationsområden, såsom Mossberget och Centralparken. Den nya vägporten under Västerleden öppnar en sammanhängande gång- och cykelförbindelse från Strandpromenaden ända till Centralparken. Rekreationsområdet mellan Kitteldalens småhusområde och Stenbruket förblir oförändrat och dessutom byggs nya parker och grönskande platser mitt i de kommande bostadsområdena.

Bioekonomi och cirkulär ekonomi i Brukssveden

Norr om Stensviks metrocentrum pågår också ett detaljplaneprojekt där man planerar ett kompetenskluster för utbildning och forskning, Cleantech Garden, och Omnias nya campus i det kommande området Brukssveden.  Detta kluster av bioekonomi och cirkulär ekonomi samlar ihop aktörer inom vetenskap, forskning och utbildning samt företag i branschen som går i spetsen för utvecklingen. I området verkar redan Tekniska forskningscentralen VTT:s forskningsmiljö Bioruukki, som är det största forskningsinstitutet för bioekonomi och cirkulär ekonomi i Norden.   

Delgeneralplanen Stenbruket tar sikte på år 2040. Det uppskattas att området kommer att få omkring 9 000 invånare och 3 000 nya arbetstillfällen.  

Stadsplaneringsnämnden behandlar godkännandet av delgeneralplanen 8.12, varefter den går till stadsstyrelsen. Delgeneralplanen godkänns av fullmäktige.

Föredragningslistan 1.12.2021 (på finska)(extern länk)

Mer infomation av delgeneralplanen Stensbruket

 

 

  • Planläggning
Hela Esbo