Alueella sijaitsee teollisuusrakennuksia. Taustalla Fortumin voimalaitoksen piippu ja metsää.
Maisemakuva Ruukintieltä.Kuva: Espoon kaupunki.

Kiviruukin osayleiskaava

YleiskaavoitusEspoonlahti

Kiviruukin osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee tulevan Kivenlahden metroaseman vaikutusalueella ja osayleiskaava tähtää vuoteen 2040. Kiviruukin osayleiskaava-alueen maankäytön muutostarpeet liittyvät Länsimetron jatkeen ja Kivenlahden aseman toteuttamiseen sekä metrovyöhykkeen kehittämiseen. Tavoitteena on luoda metron läntisimpään päähän nykyiselle teollisuus- ja työpaikka-alueelle monipuolista kaupunkia.

Kaavan nimi

Kiviruukin osayleiskaava

Aluenumero

840400

Kaavatyyppi

Osayleiskaava

Vaihe

Ehdotusvaihe

Taustatietoa

Kivenlahden tuleva metroasema toimii Länsimetron jatkeen päätepysäkkinä.
Metroaseman rakentuminen mahdollistaa Kivenlahden kehittämisen kaupunkimaisena ja joukkoliikenteeseen tukeutuvana asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alueena. Osayleiskaavalla osoitetaan maankäytön muutostarpeet metroaseman vaikutusalueelle.

Anu Ylitalo

Arkkitehti043 825 4410 Tekniikantie 15, Otaniemi

Juhani Lehikoinen

liikenneinsinööri, yleiskaavan liikennesuunnittelu046 877 3669Tekniikantie 15, Otaniemi

Heidi Ahlgren

Maisema-arkkitehti043 825 6439Tekniikantie 15, Otaniemi