Espoon Kivenlahteen suunnitteilla Kiviruukin asuinalue ja bio- ja kiertotalouden osaamisen keskus 

Julkaistu: 30.11.2021 10.09Päivitetty: 1.12.2021 9.38
Havainnekuva suunnittelualueesta.
Kiviruukin osayleiskaava, havainnekuva pohjoisesta.

Kiviruukkiin suunnitellaan monipuolista asuin- ja työpaikka-aluetta. Kun metro aloittaa liikennöinnin Kivenlahteen, siitä tulee keskeinen joukkoliikenteen solmukohta. Valtaosa tulevasta Kiviruukin alueesta sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä tulevasta metroasemasta.  

Länsiväylän pohjoispuolelle rakentuva kaupunkimainen Kiviruukin asuinalue on tulevaisuudessa keskeinen osa Kivenlahtea.  Uudessa osayleiskaavassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että uudet rakennukset sopivat ympäristöön ja olemassa olevaan pientaloalueeseen.  Rakennusten korkeudet tullaan määrittelemään seuraavassa suunnitteluvaiheessa eli asemakaavoituksessa. 

Sujuvia yhteyksiä palveluihin ja metroasemalle 

Kiviruukin liikenneratkaisut tukevat Espoon tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030. Länsiväylän pohjoispuolelle rakentuu alueen urbaani sydän, Kiviruukinaukio, jonka ympärille on suunniteltu kivijalkaliiketiloja. Liikennesuunnittelun tavoitteena ovat laadukkaat liikenneyhteydet ja viihtyisä jalankulkuympäristö, missä lähipalveluihin ja metroasemalle pääsee helposti kävellen ja pyörällä.  

Kiviruukkiin rakennettavat puistot ja virkistysreitit liittyvät läheisiin virkistysalueisiin, kuten Sammalvuoreen ja Keskuspuistoon. Länsiväylän uusi alikulku avaa eheän kävely- ja pyöräily-yhteyden Rantaraitilta Keskuspuistoon saakka. Kattilalaakson pientaloalueen ja Kiviruukin välinen virkistysalue pysyy ennallaan ja sen lisäksi rakennetaan uusia puistoja ja vehreitä aukioita tulevien asuinalueiden keskelle.  

Bio- ja kiertotaloutta Ruukinhuhtaan 

Kivenlahden metrokeskuksen pohjoispuolella on käynnissä myös asemakaavahanke, jossa tulevalle Ruukinhuhdan alueelle suunnitellaan koulutuksen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä Cleantech Gardenia ja Omnian uutta kampusta.  Tämä bio- ja kiertotalouden keskittymä kokoaa yhteen tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen toimijoita sekä alan edelläkävijäyrityksiä. Alueella toimii jo nyt VTT Bioruukki, joka on Pohjoismaiden suurin bio- ja kiertotalouden tutkimuslaitos.    

Kiviruukin osayleiskaava tähtää vuoteen 2040. Alueelle arvioidaan tulevan noin 9 000 asukasta ja 3 000 uutta työpaikkaa.   

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee osayleiskaavan hyväksymistä kokouksessaan 8.12., jonka jälkeen se etenee kaupunginhallitukseen. Osayleiskaavan hyväksyy valtuusto. 

Esityslista 9.12.2021(ulkoinen linkki)

Lisätiedot hankkeesta.

 

 

  • Kaavoitus
Koko Espoo