KEPA Uusimaa Nyhetsbrev 2/2021, december

Publicerad: 22.12.2021 12.55

Projektet Tjänsterna för personer med utvecklingsstörning i Nyland.

I väntan på smäll i den elektroniska brevlådan

Snart kan du beställa KEPA Uusimaas nyhetsbrev på Esbo stads webbplats (det finskspråkiga brevet på den finskspråkiga webbplatsen, det svenskspråkiga på den svenskspråkiga och det engelskspråkiga på den engelskspråkiga). Nyhetsbrev skickas en gång i månaden. Medan detta brev skrevs var det inte ännu möjligt att beställa nyhetsbrevet, men förhoppningsvis skulle det lyckas redan före nästa brev.

Projektet har grundats en egen webbplats på finska(extern länk), svenska(extern länk) och engelska(extern länk), dit vi samlar bland annat material som producerats i projektet och intressanta länkar. Där hittar du även de tidigare meddelandena och nyhetsbreven. Länkarna till webbplatserna finns i slutet av detta brev.

Projektgruppernas arbete har startat intensivt

Alla projektgrupper har varit organiserade och några grupper har redan inlett sitt arbete medan andra startar mer intensivt nästa år. I den första vågen startade projektgrupp som förberedde en framställning av koncentration av finskspråkiga specialtjänster för personer med utvecklingsstörning.  Specialtjänster är till exempel de psykiatriska tjänsterna och polikliniktjänsterna för personer med utvecklingsstörning. Styrgruppen samlades den 18 november 2021 för att behandla projektgruppens framställning. Styrgruppens synpunkt var att man med den arbetsindelning för ordnande som planerats kan bäst trygga tjänsterna för klienter när de koncentreras.  Ärendet kräver fortfarande lite precisering innan beslut kan fattas. Förhoppningsvis kan vi berätta mer i nästa nyhetsbrev.

Anmäl dig till klientdelaktighetsgruppen

Alla projektgrupper, såsom styrgruppen, har representanter för organisationer och handikappråd. Vi vill lyssna på klienterna och deras närstående från början.  Vi har i samarbete med Kehitysvammatuki 57 ry planerat hur klienternas deltagande skulle kunna lyckas på bästa sätt.  Vi beslöt att sätta ihop en klientdelaktighetsgrupp.  Nu söker vi intresserade användare av tjänsterna för personer med utvecklingsstörning och deras närstående till klientdelaktighetsgruppen. Till klientdelaktighetsgruppen kan anmäla en enskild person eller grupp. Ansökningstiden slutar den 31 december 2021. Gruppen sätts ihop av Kehitysvammatuki 57 ry.

Anmäl dig till klientdelaktighetsgruppen här.(extern länk)

Vill du ha mer information om projektet?

Vi kommer gärna och presenterar projektet för kommuner, handikappråd och organisationer, föreningar och andra intressentgrupper. I takt med att projektet framskrider ordnas verkstäder och önskas kommentarer på förslagen till verksamheten och organiseringen innan det fattas beslut.

Vi ses igen nästa år. Nästa nyhetsbrev kommer strax i början av året.

God jul och glatt nytt år 2022!

Med samarbetshälsningar

Kati Sihvonen, projektchef
tfn 040 636 9258
e-post: kati.sihvonen@espoo.fi

Tiina Hannikainen, projektexpert
tfn 040 505 9727
e-post: tiina.hannikainen@espoo.fi

Social- och hälsovårdsreformen ändrar avsevärt tjänsterna för personer med utvecklingsstörning. De nuvarande specialomsorgsdistrikten för personer med utvecklingsstörning läggs ner. Tjänsterna för personer med utvecklingsstörning organiseras på nytt 2022–2023.  Projektet för organisering av tjänsterna för personer med utvecklingsstörning inom social- och hälsovården genomförs mellan den 1 augusti 2021 och 31 december 2022. I projektets styrgrupp deltar representanter för välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad, HUS, samkommunerna Eteva och Kårkulla samt Nylands gemensamma handikappråd. Styrgruppens ordförande är direktör för Esbo stads social- och hälsovårdstjänster Markus Paananen.