KEPA Uusimaa

Nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan. Projekti kehitysvammaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi Uudellamaalla toteutetaan 1.8.2021-31.12.2022. Tavoitteena on turvata palvelujen jatkuvuus, saatavuus, oikea-aikaisuus ja yhdenvertaisuus.