Esbos simhallar och lokaler för inomhusidrott är stängda till 10.1.2022, kultur- och idrottsevenemangen är inställda till 17.1.2022

27.12.2021 10.47Uppdaterad: 4.1.2022 9.52

Coronaläget har försämrats betydligt i Nyland. De nya begränsningar som Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ställt inverkar i stor utsträckning också på kultur- och idrottstjänsterna i Esbo. I enlighet med regionförvaltningsverkets beslut inställs alla offentliga tillställningar 28.12.2021–17.1.2022 och flera lokaler är stängda 28.12.2021–10.1.2022.

Kultur: evenemangen inställts i tre veckor, biblioteken och museerna är öppna

  • Alla kulturevenemang fram till 17.1 ställs in. Vi försöker ordna inställda tillställningar i stadens kulturhus (Sellosalen, Esbo kulturcentrum, Kannusalen, Barnkulturcentret Aurora, Utställningscentret WeeGee, Vindängen) senare. Vi informerar om evenemangen som ställs in eller senareläggs på de olika kulturhusens webbplatser, där det också finns anvisningar om hur man kan återlämna biljetter som köpts på förhand.
  • Biblioteken och museerna hålls öppna. I lokalerna görs dock arrangemang för att förebygga smittorisken på grund av nära kontakt mellan besökare och sällskap. För inträde till museerna krävs fortfarande coronapass. Man kan besöka biblioteken utan coronapass.

Idrott: simhallarna och lokalerna för inomhusidrott är stängda i två veckor

  • Simhallarna och andra lokaler för inomhusidrott stängs för två veckor från 28.12. Det är inte möjligt att använda coronapass som alternativ till stängning.
  • Hobbyverksamhet för personer under 18 år och professionella idrottares (extern länk)träning kan dock fortsätta också i dessa lokaler. Dessutom kan lokalerna användas för att tillhandahålla lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering.

Barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta

  • Lokaler som stängs med stöd av regionförvaltningsverkets beslut kan dock användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda år 2004 eller senare.
  • I hobbyverksamheten ska dock den allmänna hälsosäkerheten beaktas.
  • Aktörer inom den grundläggande konstundervisningen samt idrotts- och kulturaktörer får närmare anvisningar under veckan som börjar 27.12.
  • Coronavirus