En egen handbok för Business Espoo "Det är så här vi skapade marknadsplatsen för företagstjänster."

14.12.2021 10.48Uppdaterad: 10.10.2022 12.48

Handboken "Business Espoo – Näin luotiin yritysten palvelutori", som handlar om Business Espoo-nätverket för företagstjänster, beskriver utförligt nätverkets bakgrund och bildande samt utmaningar och lärdomar, särskilt ur Esbo stads perspektiv. Boken är avsedd att läsas och användas av anställda vid Business Espoo, experter på företagstjänster, stadsutvecklare och personer som arbetar med nätverk i allmänhet.

"Handboken för Business Espoo är en del av Make with Espoo-produktfamiljen, och det grundarbete som beskrivs i handboken har på ett utmärkt sätt stött nätverkets kontinuerliga förnyelse och utveckling. Business Espoo har blivit ett framtidssäkert och imponerande nätverk med de resurser som beskrivs ovan", säger Päivi Sutinen, serviceutvecklingsdirektör vid Esbo stad.

Verket "Näin luotiin yritysten palvelutori" är uppdelat i tydliga enheter:

  1. Bakgrunden till skapandet av Business Espoo, målen och konceptet för servicetorget
  2. Business Espoo tar form, kartläggning av kunder och tjänster, servicehelheter, tillvägagångssätt och kommunikation
  3. Nätverksförvaltning, nätverkskapacitet, gemensam utveckling
  4. Utmaningar och lärdomar, uppnådda mål, nästa steg

Handboken har producerats med finansiering från 6Aika Ekosystem för tillväxt och huvudförfattare till boken är Heli Hidén, utvecklingskonsult vid Esbo stads enhet för utveckling av tjänster.

Se den finska handboken(extern länk) (pdf). 

En engelsk översättning av handboken kommer att finnas tillgänglig vid ett senare tillfälle.

  • Företagande
  • Innovationsarbete