Business Espoolle oma käsikirja: ”Näin luotiin yritysten palvelutori”

8.12.2021 11.01
Business Espoon käsikirjan kansi.

Business Espoo -yrityspalveluverkostosta kirjoitettu käsikirja ”Business Espoo - Näin luotiin yritysten palvelutori” kuvaa kattavasti verkoston syntymisen taustoja ja muotoutumista sekä haasteita ja oppeja erityisesti Espoon kaupungin näkökulmasta. Teos on tarkoitettu luettavaksi ja hyödynnettäväksi niin Business Espoolaisille, yrityspalvelujen asiantuntijoille, kaupunkikehittäjille kuin laajasti verkostojen parissa työskenteleville.

”Business Espoo -käsikirja on osa Make with Espoo -tuoteperhettä, ja siinä kuvattu perustyö on kannatellut verkoston jatkuvaa uudistumista ja kehittymistä erinomaisesti. Business Espoosta onkin syntynyt kuvatuilla eväillä tulevaisuuskestävä ja vaikuttava verkosto”, iloitsee Espoon kaupungin palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen.

Näin luotiin yritysten palvelutori -teos on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin

  1. Taustat Business Espoon syntymiseen, tavoitteet ja palvelutorin konsepti
  2. Business Espoon muotoutuminen, asiakkaiden ja palveluiden kartoitus, palvelukokonaisuudet, toimintatapa ja viestintä
  3. Verkostojohtaminen, verkostokyvykkyys, yhteiskehittäminen
  4. Haasteet ja opit, tavoitteiden saavuttaminen, seuraavat askeleet

Käsikirja on toteutettu 6Aika kasvun ekosysteemit -hankkeen rahoituksella ja teoksen pääkirjoittajana on toiminut kehittämiskonsultti Heli Hidén Espoon kaupungin palvelukehitysyksiköstä.

Tutustu käsikirjaan(ulkoinen linkki) (pdf, saavutettava).
Käsikirjasta on tulossa myöhemmin englanninkielinen käännös.

#MakeWithEspoo tuoteperhe kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä tuo­toksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin työkaluiksi Kaupunki palveluna (City as a Service) -tavoitteen mukaisesti. Se on vuosina 2017-2021 erilaisissa 6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen ja työkalujen yhteiskehittämisen sateenvarjo, joka uudistaa toimintaa sosiaalisesti, kulttuurillisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Van­taa, Oulu ja Turku) yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia, älyk­käämpiä ja kestävämpiä palveluja kaupungeissa vuosina 2014–2022. Keskeistä on ollut kaupungin haasteiden tunnistaminen ja uusien rat­kaisujen kokeileminen kaupungin, yritysten, asukkaiden, oppilaitosten ja korkeakoulujen kesken. 6Aika-strategiasta on rahoitettu 64 kaupunkike­hittämisen projektia, joiden yhteenlaskettu budjetti on noin 95 miljoo­naa euroa.

  • Yrittäjyys