Vi utmanar Esboborna: Gläd seniorer med julkort

8.11.2021 12.33Uppdaterad: 3.12.2021 10.19
En hand sätter julkort in i en låda som är lindad i julpapper.
Korten tas emot under kampanjen 8.11–7.12.2021 på stadens sex servicepunkter: Alberga, Esbo centrum, Esboviken, Hagalund, Kalajärvi och Mattby.Bild: Hanna Kautto

Esbo stad utmanar Esboborna med att skicka kort. Målet är att få ihop minst 4 000 julkort, ett för varje klient inom stadens hemvård och vårdhem.

I fjol överraskade resultatet av insamlingen alla: otroliga 10 000 julhälsningar lämnades in på servicepunkterna.

Utmaningen ingår i en riksomfattande kampanj, Julpost till åldringar, som ordnas av samfundet Siskot ja Simot för att så många seniorer som möjligt ska få varma julhälsningar i år.

”Vi delar ut korten till hemvårdsklienter och boende på vårdhem före jul”, berättar kommunikationsspecialist Paula Häkämies på Esbo stad.

Insamlingsplatser på varje servicepunkt i Esbo

Korten tas emot under kampanjen 8.11–7.12.2021 på stadens sex servicepunkter: Alberga, Esbo centrum, Esboviken, Hagalund, Kalajärvi och Mattby.

Du hittar servicepunkternas besöksadresser, öppettider och postadresser på stadens webbplats.

Alla servicepunkter i Esbo tar emot julkort både på platsen och per post.

Skapa själv ett kort eller skriv din hälsning på ett färdigt kort

Så här ska du göra om du vill glädja seniorer med kort:

  • Skapa själv kort eller köp färdiga.
  • Skriv en julhälsning eller någon annan hälsning som sprider glädje på svenska, finska eller engelska. I stället för en julhälsning kan du till exempel önska trevlig högtid eller gott nytt år.
  • Kom ihåg att många äldre ser dåligt. Skriv därför med tydlig handstil och en färg som urskiljs bra mot kortets bakgrund.
  • Skriv som mottagare ”Till dig” och som avsändare ditt eget namn och ”Siskot ja Simot” (till exempel: "God jul! önskar samfundet Siskot ja Simot och jag”)
  • Lämna in kortet på eller posta det till en servicepunkt i Esbo (länk till kontaktuppgifterna ovan). Lägg inte kortet i ett kuvert om du inte skickar det per post.
  • Korten ska vara framme senast tisdag 7.12.2021.

Mer information

  • Tjänster
  • Servicetorgen
  • Stöd i vardagen