Västra Nylands projekt Personlig budgetering lyckades främja jämlikhet

16.11.2021 9.58Uppdaterad: 3.12.2021 10.02

Vid det avslutande seminariet för Västra Nylands projekt Personlig budgetering 15.11.2021 presenterades projektets resultat. Pilotfasen som genomfördes i projektet lyckades väl och resultatet från den motsvarar projektmålen med att främja jämlikhet.

Inom projektet genomfördes en småskalig pilotfas under perioden 19.4–5.9.2021, där man testade nya klientorienterade och kostnadseffektiva tjänster till stöd för rörligheten hos personer med funktionsnedsättning. I projektet strävade man efter att stärka deras självbestämmanderätt, deltagande och valmöjligheter i planeringen och genomförandet av tjänsterna, så att hjälpen och stödet ska finnas tillgängligt flexibelt i livets alla skeden och i enlighet med individuella behov. Klienterna fick prova en så kallad euro- och kilometerbudget, en ruttplaneringsmodell och att använda leasingbil.

De övergripande målen med projektet var utvecklingsarbete tillsammans med klienterna och att främja jämlikhet på ett kostnadseffektivt sätt. Pilotfasen upplevdes framför allt som en nödvändig testning – den lyckades väl och resultaten var positiva. De nya tjänsterna i pilotfasen underlättade och skapade mer jämlika förutsättningar för rörligheten för personer med funktionsnedsättning.

I pilotfasen observerades även att när patienterna själva fick planera och ta ansvar för användningen av rörlighetstjänsterna, genererade det kostnadseffektivitet. Det finns önskemål om att klienternas möjlighet att använda budgetmodellen och leasingbil ska fortsätta.

Glesbygdsområden som utmaning

Ett av målen var att främja jämlikhet beträffande tjänster som stöder rörlighet på ett kostnadseffektivt sätt även i områden, där det finns ringa utbud av kollektivtrafik. Detta mål visade sig vara en utmaning. Vi kan uppmuntra klienterna att använda kollektivtrafiken, men det finns skäl att förstå nackdelarna med det begränsade utbudet av kollektivtrafik i glesbygdsområden. Enligt klienterna påverkas användningen av kollektivtrafiken även av väderförhållanden och tillgänglighetsomständigheter.

Under projektet uppdagades ett behov av fungerande tekniska system. I projektet genomfördes illustrerade anvisningarna för de nya serviceformaten, som tillämpades i testningen, i ett lättläst format. Ett resultat av projektet var att man utarbetade Työkirja ammattilaisille (Arbetsbok för yrkesfolk) för yrkesfolk och Käyttäjän opas (Användarhandbok) för klienter. 

Utvecklingen av transporttjänsterna fortsätter i samarbete med Västra Nylands kommuner som en del av beredningen av Västra Nylands välfärdsområden.

Läs Projektets slutrapport(extern länk) (endast på finska)

Projektet Personlig budgetering

Projektet Personlig budgetering startade i november 2020. I Västra Nylands projekt Personlig budgetering låg fokus på pilottestning och utveckling av tjänster som stöder rörligheten i samarbete med klienter, yrkesfolk inom tjänster för personer med funktionsvariationer och samarbetsnätverk. Med hjälp av projektet eftersträvades nya klientorienterade och kostnadseffektiva tjänster för klienter inom transporttjänster för personer med funktionsvariationer. I Västra Nylands projekt Personlig budgetering deltog förutom Esbo även Lojo, Kyrkslätt och samkommunen för grundtrygghet Karviainen.

Projektet får statsunderstöd för perioden 1.9.2020−31.12.2021. Verksamheten leds av social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd. Målet med försöksprojekten är att skapa en enhetlig modell för personlig budgetering som omfattar hela landet. Därtill utvärderas behoven av ändringar i lagstiftningen med hjälp av projekten.

Mer information

Elisabeth Salmenkari-Ryhänen, projektanställd, elisabeth.salmenkari-ryhanen@espoo.fi, tfn +358 43 8273168, Västra Nylands projekt Personlig budgetering, Esbo stad/Funktionshinderservice

Institutet för hälsa och välfärd: Försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning(extern länk)

 

 

  • Välfärdsområde
  • Stöd i vardagen