Länsi-Uudenmaan HB-hanke onnistui edistämään yhdenvertaisuutta

16.11.2021 9.54Päivitetty: 3.12.2021 10.02

Länsi-Uudenmaan Henkilökohtainen budjetointi -hankkeen päätösseminaarissa 15.11.2021 esiteltiin hankkeen tulokset. Hankkeessa toteutettu pilotti onnistui hyvin, ja sen tulokset vastaavat hankkeen yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteisiin.

Hankkeessa toteutettiin 19.4.–5.9.2021 pienimuotoinen pilotti, jossa kokeiltiin uusia, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita vammaisten henkilöiden liikkumista tukevia palveluja. Hankkeessa pyrittiin vahvistamaan heidän itsemääräämisoikeuttaan, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksiaan palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että apua ja tukea on saatavilla joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Asiakkaat saivat kokeiltavakseen euro- ja kilometrikukkaron, reititysmallin ja leasingauton.

Hankkeen kokonaistavoitteita olivat kehittämistyö yhdessä asiakkaiden kanssa ja yhdenvertaisuuden edistäminen kustannustehokkaasti. Pilotti koettiin ennen kaikkea tarpeelliseksi kokeiluksi – se onnistui hyvin ja tulokset olivat positiivisia. Pilotin uudenlaiset palvelut helpottivat ja yhdenvertaistivat merkittävästi vammaisten henkilöiden liikkumista.

Pilotin huomioita oli myös, että kun asiakkaat saivat itse suunnitella ja ottaa vastuuta liikkumispalvelujen käytöstä, se toi mukanaan kustannustehokkuutta. Asiakkaiden mahdollisuudelle käyttää kukkaromallia ja leasingautoilua toivotaan jatkoa.

Haasteena haja-asutusseudut

Yksi tavoitteista oli liikkumista tukevien palvelujen yhdenvertaisuuden edistäminen kustannustehokkaasti myös alueilla, joilla on vähäinen joukkoliikennetarjonta. Tavoite osoittautui haasteelliseksi. Voimme kannustaa asiakkaita käyttämään julkista joukkoliikennettä, mutta on syytä ymmärtää haja-asutusseudun rajallisen joukkoliikennetarjonnan haitat. Asiakkaiden mukaan joukkoliikennevälineiden käyttöön vaikuttavat myös keliolosuhteet ja esteettömyysseikat.

Hankkeen aikana nousi esille toimivien teknisten järjestelmien tarve. Hankkeessa toteutettiin kokeilussa olleiden uusien palvelumuotojen kuvitetut ohjeet selkeästi luettavaan muotoon. Hankkeen tuotoksena syntyi ammattilaisten käyttöön soveltuva Työkirja ammattilaisille ja asiakkaalle Käyttäjän opas. 

Kuljetuspalvelujen kehittämistä jatketaan Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa yhteistyössä osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelua.

Lue HB-hankkeen loppuraportti(ulkoinen linkki)

Henkilökohtaisen budjetoinnin -hanke

Henkilökohtaisen budjetoinnin -hanke alkoi marraskuussa 2020. Länsi-Uudenmaan HB-hankkeessa keskityttiin liikkumista tukevien palvelujen pilotointiin ja kehittämiseen yhdessä asiakkaiden, vammaispalvelujen ammattilaisten ja yhteistyöverkostojen avulla. Hankkeen avulla tavoiteltiin uusia, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja vammaispalvelun kuljetuspalvelun asiakkaille. Länsi-Uudenmaan HB-hankkeessa on ollut Espoon lisäksi mukana Lohja, Kirkkonummi ja Karviaisen perusturvayhtymä.

Hanke saa valtionavustusta ajalle 1.9.2020−31.12.2021. Toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Kokeiluhankkeilla pyritään henkilökohtaisesta budjetoinnista luomaan yhtenäinen koko maan kattava malli. Lisäksi hankkeiden avulla arvioidaan lainsäädännön muutostarpeita.

Lisätietoja

projektityöntekijä Elisabeth Salmenkari-Ryhänen, elisabeth.salmenkari-ryhanen@espoo.fi, p. 043 827 3168, Länsi-Uudenmaan HB-hanke, Espoon kaupunki/ Vammaispalvelut

THL: Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke(ulkoinen linkki)

  • Hyvinvointialue
  • Tukea arkeen