Värdighet i livets slutskede: Vårdhemmen i Västra Nyland fick gemensamma anvisningar

3.11.2021 13.00Uppdaterad: 16.11.2021 15.38
En träd, fåglar och måln.

Vad innebär ett värdigt liv inför döden? Kommunerna i Västra Nyland har skapat gemensamma anvisningar för vårdhemmen som lämnar utrymme för varje klients egna önskemål.

Projektchef Paula Niittymäki berättar att frågan är ytterst viktig för personalen.  

”Döden har ett djupt samband med människors värderingar och alla vill att vården i livets slutskede sköts bra. Vi vill möjliggöra för alla som bor på vårdhem värdighet i livets slutskede enligt deras egna önskemål", berättar hon. 

Det är viktigt att lyssna på den döendes egna önskemål  

Det är viktigt att man frågar klienten på vårdhemmet om den annalkande döden och hens värderingar och önskemål kring den och inte bara handlar utifrån antaganden. Man tar också hand om de anhöriga. Personalen har till uppgift att genom att lyssna och med respekt ta reda på vad klienten och de anhöriga önskar sig.  

”Döden berör oss alla. Därför uppmuntrar jag alla att till exempel fundera på ett livstestamente. Det lönar sig att inkludera också helt vardagliga önskemål i det. Någon vill ha rödvin och choklad på fredagar, en annan något helt annat. Å andra sidan vill vissa människor inte tala om döden alls, och det är också okej”. 

Handboken ökar kompetensen och ger personalen krafter  

Handboken ökar kompetensen inom palliativ vård och vård i livets slutskede. Det är meningen att också ordna utbildning i temat för personalen.  

”Personalen måste också kunna hantera svåra saker. Då kan de bättre diskutera svåra saker också med klienter och anhöriga. Jag önskar att handboken gör frågor med anknytning till döden familjära och begripliga så att de inte känns skrämmande”, säger Niittymäki.  

Ta del av materialet 

Värdighet i livets slutskede  – handbok för personalen på vårdhem i Västra Nyland(extern länk)  

Handboken Värdighet i livets slutskede har utvecklats inom Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram. Läs mer om Västra Nylands välfärdsområde

  • Välfärdsområde