Familjerna får nytt slags hjälp när barnen har neuropsykiatriska symtom och beteendestörningar

Publicerad: 25.11.2021 10.28Uppdaterad: 28.11.2021 22.39
Mamma, pappa och två barn ute på sommaren.

När ett barn har neuropsykiatriska symtom kan det ha en stor inverkan på hela familjen. Nästa år får familjerna i Västra Nyland till sitt stöd 50 neuropsykiatriska coacher som hjälper dem att klara sig i vardagen. I Lojo testas också en egen kontaktperson som stöd för familjerna.

Med neuropsykiatriska symtom avses till exempel rastlöshet samt ADHD- och ADD-symtom, som också har samband med psykiska problem.   

”Det är fråga om ett bestående särdrag. Det sägs ofta att vi alla har mer eller mindre av olika neuropsykiatriska drag. Detta särdrag kan försvåra livet, men det finns många sätt att klara sig med det”, berättar projektchef Petri Luomaa.  

Ibland har barnet förutom neuropsykiatriska symtom också beteendestörningar och psykiska problem som ytterligare försvårar situationen för barnet, den unga eller hela familjen. En del familjer kan också ha andra utmaningar i sitt liv: till exempel missbruksproblem eller familjevåld, som naturligtvis också påverkar barnet. 

En neuropsykiatrisk coach kan hjälpa din familj att fungera i vardagen   

50 västnyländska experter inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, skolorna och ungdomstjänsterna utbildar sig under nästa år till neuropsykiatriska coacher. Om det finns neurologiska problem i din familj kan dessa coacher hjälpa er att klara er i vardagen och även minska den psykiska belastningen.   

Det är viktigt att människorna i barnets omgivning förstår vad symtomen är, vad de beror på och hur man kan handskas med dem. Till exempel i förskolan kan en vuxen tolka att barnet sjabblar och inte lyder, även om hen bara behöver olika slags stöd för att fungera i grupp.  

”Barnets neuropsykiatriska symtom kan i stor utsträckning påverka hela familjen och barnets eget liv, såsom mänskliga relationer och skolframgång – och därmed också framtiden. Därför är det viktigt med rätt slags hjälp och stöd”, säger projektchef Hanna Leinonen. 

I Lojo testas en egen kontaktperson som stöd för familjerna   

Vi kommer också att ta fram tydligare vårdkedjor mellan de tjänster som kommunen tillhandahåller och den specialiserade sjukvården. I Lojo inleds i början av 2022 ett försök där familjecentret, socialtjänsterna och barnskyddet samarbetar intensivt för att hjälpa familjerna.  

"Det är alldeles klart att vi behöver ett smidigt samarbete mellan olika experter och med familjen. För varje barn eller ung person som är i behov av särskilt stöd och som deltar i försöket utses en egen kontaktperson och familjen får stöd av en grupp experter enligt sina behov”, konstaterar Lojo stads ledande familjerådgivare Jaana Tuomi-Karén.  

  • Välfärdsområde