Perheille tulossa uudenlaista apua lasten neuropsykiatriseen oirehdintaan ja käytöshäiriöihin

Julkaistu: 25.11.2021 9.22Päivitetty: 28.11.2021 22.38
Äiti, isä ja kaksi lasta niityllä kesällä.

Kun lapsella on neuropsykiatrisia oireita, se voi vaikuttaa laajasti koko perheeseen. Ensi vuonna Länsi-Uudenmaan perheet saavat tuekseen 50 neuropsykiatrista valmentajaa, jotka auttavat selviytymään arjessa. Lohjalla kokeillaan myös omatyöntekijää perheiden tukena.

Neuropsykiatrisella oirehdinnalla tarkoitetaan esimerkiksi levottomuutta sekä ADHD- ja ADD-oireita, jotka liittyvät myös psyykkisiin pulmiin. Arkikielessä neuropsykiatrisesta oirehdinnasta käytetään usein lyhennettä “nepsy.”  

“Kyseessä on pysyvä erityispiirre. Usein kuulee sanottavan, että kaikki me ihmiset asetumme johonkin kohtaa tällaisten piirteiden janaa. Tämä erityispiirre voi hankaloittaa elämää, mutta on monia keinoja tulla toimeen sen kanssa”, projektipäällikkö Petri Luomaa kertoo. 

Joskus neuropsykiatrisen oirehdinnan lisäksi lapsella on käytöshäiriöitä ja psyykkisiä haasteita, jotka entisestään hankaloittavat lapsen, nuoren tai koko perheen tilannetta. Osalla perheistä voi olla myös muita haasteita elämässään: esimerkiksi päihdeongelmia tai perheväkivaltaa, jotka tietysti vaikuttavat myös lapseen. 

Neuropsykiatrinen valmentaja voi auttaa perhettäsi toimimaan arjessa  

50 länsiuusimaalaista sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisopalvelujen ammattilaista kouluttautuu ensi vuoden aikana neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Jos perheessäsi on neurologisia pulmia, voivat nämä valmentajat auttaa teitä selviytymään arjessa ja vähentämään myös psyykkistä kuormitusta.  

On tärkeää, että ihmiset lapsen ympärillä ymmärtävät, mitä oireet ovat, mistä ne johtuvat ja miten niiden kanssa voi toimia. Esimerkiksi eskarissa aikuinen voi tulkita, että lapsi säheltää eikä tottele, vaikka hän vain tarvitsee erilaista tukea toimiakseen ryhmässä. 

“Lapsen neuropsykiatrinen oirehdinta voi vaikuttaa laajasti koko perheeseen ja lapsen omaan elämään, kuten ihmissuhteisiin ja koulumenestykseen – ja siten myös tulevaisuuteen. Siksi oikeanlainen apu ja tuki on tärkeää”, projektipäällikkö Hanna Leinonen sanoo.  

Lohjalla kokeillaan omatyöntekijää perheiden tukena  

Luvassa on myös selkeämpiä hoitopolkuja kunnan tarjoamien palvelujen ja erikoissairaanhoidon välillä. Lohjalla alkaa vuoden 2022 alussa kokeilu, jossa perhekeskuksen, sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä perheiden auttamiseksi. 

“On aivan selvää, että tarvitsemme saumatonta yhteistyötä eri ammattilaisten sekä perheen kesken. Jokaiselle kokeilussa mukana olevalle erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle tai nuorelle nimetään omatyöntekijä ja he saavat tarvittavan joukon ammattilaisia tuekseen”, toteaa Lohjan johtava perheneuvoja Jaana Tuomi-Karén. 

  • Hyvinvointialue