Digitala vårdvägar är snart här – denna höst testas redan tre vårdvägar

Publicerad: 26.11.2021 8.43Uppdaterad: 30.11.2021 12.46

På den digitala vårdvägen kan du följa hur din vård framskrider, kommunicera med de experter som vårdar dig och ta del av tilläggsuppgifter om din vård – digitalt och informationssäkert. Till exempel gravida kvinnor har blivit glada över möjligheten att använda en mobilapplikation för uppföljning av graviditetsdiabetes.

Digitala vårdvägar kan vara bekanta för dig från den specialiserade sjukvården. Nu testar vi digitala vårdvägar också på hälsostationer och inom skolhälsovården.   

Denna höst samlar vi erfarenheter av patientens vårdväg vid graviditetsdiabetes, av vårdvägarna vid sängvätning och förstoppning hos elever i årskurs 1–3 samt av en enkät om hälsa i skolan i årskurs 3. I försöket deltar en del av mödrarådgivningarna i Esbo, Lojo och Karviainen samt en del av skolhälsovården i Esbo och Lojo. Cirka 300 invånare testar tjänsterna. 

Gravida kvinnor har blivit glada över möjligheten att använda en mobilapplikation 

Patienter som testar vårdvägen vid graviditetsdiabetes har själva fyllt i till exempel en matdagbok och fört in resultat av egenkontroll av blodvärdena. Vårdpersonalen kan genast kommentera anteckningarna och till exempel uppmuntra dig då du går i rätt riktning. Du behöver alltså inte vänta till nästa mottagningstid tills du kan diskutera hur vården framskrider, utan diskussion kan också föras mellan mottagningarna.  

Projektchef Pauliina Koivisto berättar att många gravida kvinnor blivit glada över att få använda mobilapplikationen. Digitala vårdvägar ersätter inte nödvändigtvis möten ansikte mot ansikte: idén är att digitalisera sådana delar av vården där digitaliseringen verkligen är till nytta. 

Man kan svara på enkäten Hälsa i skolan med mobiltelefon  

Föräldrarna till barn i årskurs 1–3 har testat en vårdväg i anslutning till sängvätning och förstoppning. På vårdvägen kan man följa hur barnet mår.   

Dessutom har föräldrarna till barn i årskurs 3 testat en digital skolhälsoenkät. Pauliina Koivisto berättar att det är lätt att svara på enkäten – du får ett personligt textmeddelande via vilket du genast kan svara på enkäten med mobilen.  

Den digitala skolhälsoenkäten är en aning smart.    

”Om du till exempel svarar att du är oroad över barnets skärmtid, öppnas en ruta med ytterligare information och du kan genast läsa mer om temat”, berättar Koivisto.  

Resultaten av försöket sammanfattas i slutet av året. Därefter framgår i vilken riktning det lönar sig att utveckla de digitala tjänsterna i fortsättningen.  

  • Välfärdsområde