Vaccinering mot säsonginfluensa 2021-2022 - tidsbokningen öppnar 25.10.

22.10.2021 12.33Uppdaterad: 25.10.2021 6.15

Vaccineringen mot årets säsonginfluensa inleds i Esbo i november. Vaccineringen är det bästa sättet att skydda sig mot influensa och följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Det är bra att vaccinera sig varje höst, eftersom vaccinet är effektivt i ungefär ett år och det ständigt dyker upp nya varianter av influensaviruset. Genom att vaccinera dig mot influensa skyddar du också dina närstående.

Vaccinet och vaccineringen mot influensa är gratis för alla för vilka influensa utgör en väsentlig hälsorisk och för dem som har betydande hälsonytta av vaccineringen. Till dessa grupper hör bland annat

 • gravida
 • personer som fyllt 65 år
 • barn under 7 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst
 • de som för en längre tid bor eller vistas i anstaltliknande förhållanden, såsom flyktingförläggningar eller fångvårdsanstalter, är berättigade till avgiftsfri vaccination.
 • Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

Det avgiftsfria influensavaccinet, som hör till det nationella vaccinationsprogrammet kan ges till personer som regelbundet är i kontakt med en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa. Med regelbunden kontakt avses en situation där personen i fråga bor i samma lägenhet eller flera gånger i veckan är i närkontakt med personen som skall skyddas.

Speciellt mottagliga för allvarlig influensa är

 • personer med kraftig immunbrist
 • allvarligt sjuka personer
 • personer som inte kan vaccineras med influensavaccin men är mottagliga för allvarlig influensa 
 • personer med grundsjukdomar och 65 år fyllda och äldre personer e äldre med svag hälsa
 • barn under 6 månader
 • gravida kvinnor.

Om du inte hör till en riskgrupp, men vill skydda dig mot influensa kan du skaffa vaccinet själv. Många arbetsgivare erbjuder influensavaccinet åt sina anställda. Du kan också be om ett recept för influensavaccinet genom att ringa numret 09 816 34800 mån–fre kl. 8–18. Skaffa vaccinet på apoteket och boka en tid för vaccineringen på webben eller per telefon.

Influenssarokotusten ajanvaraus aukeaa verkossa ja puhelimessa 25.10.

 

Tidsbokningen öppnar 25.10.

 1. ​​​​Influensavaccinering på hälsostationerna

Boka tid på webben: espoo.terveytesi.fi(extern länk)(extern länk) För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat.

Om du vill sköta ärendet per telefon kan du ringa numret 09 816 34800 mån–fre kl. 8–18, så ringer vi upp dig. Textmeddelandetjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945. Klienter som använder hälsostationer med servicesedel ska boka tid för vaccinering på sin egen hälsostation.

Observera att det inte är möjligt att sköta andra ärenden på tiden som bokats för influensavaccineringen.

 1. Influensavaccinering på mödra- och barnrådgivningarna, gravida och barn under 7 år

Boka tid på webben: espoo.terveytesi.fi(extern länk)(extern länk) För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat.

Om du vill sköta ärendet per telefon eller om du vill att flera familjemedlemmar vaccineras mot influensa under ett vanligt rådgivningsbesök, boka då tid genom att ringa mödra- och barnrådgivningens nummer
tfn 09 816 22800 mån–fre kl. 8.30–13.30

 1. Influensavaccinering inom skol- eller studerandehälsovården

Läroanstalternas hälsovårdare informerar om när influensavaccineringarna ges i skolorna via Wilma.

 1. Influensavaccinering för klienter inom hemvården och boende på vårdhem

Om du är klient hos hemvården eller bor i ett vårdhem får du vaccineringen via dessa tjänster. Då behöver du alltså inte boka tid eller skaffa vaccineringen på annat håll. Personer som bor i samma hushåll kan vaccineras i samband med hemvårdens besök.

Lue lisää: espoo.fi/influenssa

 • Hälsostation
 • Mödra- och barnrådgivning
 • Skolhälsovården