Vaccineringen mot säsonginfluensa i Esbo

Gratis influensavaccin för riskgrupper

Vaccinet och vaccineringen mot influensa är gratis för alla för vilka influensa utgör en väsentlig hälsorisk och för dem som har betydande hälsonytta av vaccineringen. Till dessa grupper hör bland annat

 • gravida
 • personer som fyllt 65 år
 • barn under 7 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling(extern länk) (Institutet för hälsa och välfärd)
 • personer som inleder militärtjänst
 • de som för en längre tid bor eller vistas i anstaltliknande förhållanden, såsom flyktingförläggningar eller fångvårdsanstalter, är berättigade till avgiftsfri vaccination.
 • Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen

Det avgiftsfria influensavaccinet, som hör till det nationella vaccinationsprogrammet kan ges till personer som regelbundet är i kontakt med en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa. Med regelbunden kontakt avses en situation där personen i fråga bor i samma lägenhet eller flera gånger i veckan är i närkontakt med personen som skall skyddas.

Speciellt mottagliga för allvarlig influensa är

 • personer med kraftig immunbrist
 • allvarligt sjuka personer
 • personer som inte kan vaccineras med influensavaccin men är mottagliga för allvarlig influensa 
 • personer med grundsjukdomar och 65 år fyllda och äldre personer e äldre med svag hälsa
 • barn under 6 månader
 • gravida kvinnor.

Om du inte hör till en riskgrupp, men vill skydda dig mot influensa kan du skaffa vaccinet själv. Många arbetsgivare erbjuder influensavaccinet åt sina anställda. Du kan också be om ett recept för influensavaccinet genom att ringa numret 09 816 34800 mån–fre kl. 8–18. Skaffa vaccinet på apoteket, priset ca. 15 € ,  och boka en tid för vaccineringen på webben eller per telefon.

Influensavaccinering på hälsostationerna

Boka tid på webben: espoo.terveytesi.fi(extern länk) För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat. Du kan boka tid för influensavaccinering under Tidsbokningar. Välj ”Tidsbokning på hälsostationen” och som mottagningstyp ”Vårdare: Influensavaccinering”.

Om du vill sköta ärendet per telefon kan du ringa numret 09 816 34800 mån–fre kl. 8–18, så ringer vi upp dig. Textmeddelandetjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945. Klienter som använder hälsostationer med servicesedel ska boka tid för vaccinering på sin egen hälsostation.

Observera att det inte är möjligt att sköta andra ärenden på tiden som bokats för influensavaccineringen.

Influensavaccinering på mödra- och barnrådgivningarna

Influensavaccineringen är gratis för gravida och deras familjemedlemmar, barn under 7 år samt familjemedlemmar till spädbarn under 6 månader. 

Boka tid först och främst på webben: espoo.terveytesi.fi(extern länk) För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat. 

Ring mödra- och barnrådgivningens telefontjänst endast om du inte har möjlighet att boka på webben, eller om du vill att flera familjemedlemmar vaccineras mot influensa under ett vanligt rådgivningsbesök; tfn 09 816 22800 mån–fre kl. 8.30–13.30.

Influensavaccinering inom skol- eller studerandehälsovården

Läroanstalternas hälsovårdare informerar om när influensavaccineringarna ges i skolorna via Wilma.

Influensavaccinering för klienter inom hemvården och boende på vårdhem

Om du är klient hos hemvården eller bor i ett vårdhem får du vaccineringen via dessa tjänster. Då behöver du alltså inte boka tid eller skaffa vaccineringen på annat håll. Personer som bor i samma hushåll kan vaccineras i samband med hemvårdens besök.

Influensavaccinering i samband med coronavaccinering

Om du har bokat en tid till coronavaccinering på vaccinationsplatsen i köpcentret Iso Omena, i Sellobiblioteket eller i Entressebiblioteket, kan du bli vaccinerad mot influensa på samma gång. Nämn det för vårdpersonalen när du kommer för att bli vaccinerad. Influensavaccineringen är gratis för personer som hör till en riskgrupp och för närstående till personer som löper risk att insjukna allvarligt i influensa(extern länk).

Om du inte hör till en riskgrupp eller är närstående till en person som löper särskilt stor risk för allvarlig influensa, men ändå vill skydda dig, kan du själv skaffa vaccinet. Du kan be om ett recept för influensavaccinet genom att ringa tfn 09 8163 4800 mån–fre kl. 8–18. Skaffa vaccinet på apoteket och ta det med dig när du kommer för att bli vaccinerad mot coronaviruset. Vaccinet kostar cirka 15 euro.

Om du har bokat en tid till influensavaccinering du kan inte ha en coronavaccin på samma gång. 

Vilka influensavacciner används?

Under influensasäsongen 2021–2022 erbjuds följande vacciner inom vaccinationsprogrammet:

 • det injicerbara vaccinet VaxigripTetra för alla åldersgrupper 
 • nässprayvaccinet FluenzTetra för 2–6-åringar

Läs mer om vacciner från websidor av institutet för hälsa of välvård (THL).  (extern länk)

 

 

Kom ihåg säkerheten när du ska vaccineras

 • Kom för att vaccineras bara om du är helt frisk.
 • Vi rekommenderar att du använder ansiktsskydd.
 • Kom till vaccinationsstället så nära utsatt tid som möjligt, så att det inte uppstår rusning i väntrummet.
 • Var noga med handhygienen.
 • Ta färdigt fram ditt FPA-kort.
 • För vaccineringen ska du gärna klä dig så att du lätt kan blotta överarmen.