Vaccineringen mot säsonginfluensa i Esbo

Bokningen av tider för vaccination mot säsonginfluensa öppnar måndag 17.10.2022

Vaccinet och vaccinationen är gratis för

närmaste kretsen kring personer som är särskilt utsatta för insjuknande i allvarlig influensa

Vaccination mot säsonginfluensa och coronaviruset på samma gång

Vaccinationen mot säsonginfluensa sker till största delen på vaccinationsplatserna i Esbo centrum och köpcentret Ainoa i Hagalund, på samma platser som använts vid vaccinering mot coronaviruset. På samma gång kan en boosterdos av vaccinet mot coronaviruset ges till personer över 65 år, personer över 18 år som hör till riskgrupper och personer över 12 år med starkt nedsatt immunförsvar.

Om du vill ha båda vaccinerna samtidigt, boka tid på adressen coronavaccinbokning.fi(extern länk).

Om du vill sköta ärendet per telefon kan du ringa numret +358 9 81634800 mån–fre kl. 8–16, så ringer vi upp dig. Textmeddelandetjänst för hörselskadade, tfn +358 40 6393945.

Läs mera om coronavaccinering i Esbo.

Vaccination mot säsonginfluensa på en hälsostation eller en vaccinationsplats

Boka tid på webben: espoo.terveytesi.fi(extern länk) . För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat. Lediga tider finns under ”Tidsbokning och kallelser”. Välj i menyn ”Tidsbokning till hälsostationen” och därefter, som mottagningstyp, ”Influensavaccinering”. Välj platsen där du vill bli vaccinerad. Om du inte hittar en tid på den plats du har valt kan du välja alternativet ”Alla”. Då visas alla lediga tider på alla platser.

Om du vill sköta ärendet per telefon, ring tfn +358 9 81634800 mån–fre kl. 8–16, så ringer vi dig. Sms-tjänst för hörselskadade, tfn +358 40 6393945. Klienter som använder hälsostationer med servicesedel ska boka tid för vaccinering på sin egen hälsostation.

Observera att det inte är möjligt att sköta andra ärenden på tiden som bokats för influensavaccineringen. På hälsostationen kan du inte få vaccinering mot coronaviruset på samma gång.

Vaccination mot säsonginfluensa på mödra- och barnrådgivningen

Vaccination mot säsonginfluensa är gratis för gravida personer och deras familjemedlemmar, barn under 7 år samt familjemedlemmar till spädbarn under 6 månader.

Boka i första hand tid på webben: espoo.terveytesi.fi(extern länk). För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat. Lediga tider finns under ”Tidsbokning och kallelser”. Välj i menyn ”Tidsbokning till hälsostationen” och därefter, som mottagningstyp, ”Influensavaccinering”. Välj platsen där du vill bli vaccinerad. Om du inte hittar en tid på den plats du har valt kan du välja alternativet ”Alla”. Då visas alla lediga tider på alla platser.

Om du inte kan boka tid på webben eller om du tänker ta vaccination mot säsonginfluensa till flera personer vid ett normalt rådgivningsbesök, kan du ringa rådgivningarnas telefontjänst, tfn +358 9 81622800 mån–fre kl. 8.30–13.30. I övriga fall bör du boka tid på webben.

Vaccination mot säsonginfluens inom skol- eller studerandehälsovården

Läroanstalternas hälsovårdare informerar om när man vaccinerar i skolorna på Wilma.

Du kan också få vaccination mot säsonginfluensa med tidsbokning vid skol- och studerandehälsovårdens centraliserade verksamhetsställe i Esbo centrum (Kamrersvägen 2A).

Boka tid på webben: espoo.terveytesi.fi(extern länk). För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat. Lediga tider finns under ”Tidsbokning och kallelser”. Välj i menyn ”Tidsbokning till skolhälsovården” eller ”Tidsbokning till studerandehälsovården” och därefter, som mottagningstyp, ”Influensavaccinering”. Välj platsen där du vill bli vaccinerad. Om du inte hittar en tid på den plats du har valt, kan du välja alternativet ”Alla”. Då visas alla lediga tider på alla platser.

Vaccination mot säsonginfluensa inom hemvården och på vårdhem

Om du är patient hos hemvårdens läkare och inte kan gå till en vaccinationsplats eller om du bor på ett vårdhem får du vaccin mot säsonginfluensa och vid behov vaccin mot coronaviruset i samband med dessa tjänster. Då behöver du alltså inte boka tid eller gå någonstans för att bli vaccinerad. Personer som bor i samma hushåll kan vaccineras i samband med hemvårdens besök. Övriga klienter inom hemvården får vaccinet på en hälsostation eller en vaccinationsplats. Se anvisningarna om tidsbokning ovan i kapitlet ”Vaccination mot säsonginfluensa på en hälsostation eller en vaccinationsplats”.

Vaccination mot säsonginfluensa inom funktionshinderservicen

I boendeenheter med dygnetruntomsorg ges vaccinationen mot säsonginfluensa och vid behov en vaccination mot coronaviruset i boendeenheten.

Vaccinerna mot säsonginfluensa

Under influensaperioden 2022–2023 används mot säsonginfluensa

 • VaxigripTetra, som injiceras, för alla åldersgrupper
 • FluenzTetra, nässpray för 2–6-åringar

Läs mer om vaccinerna på Institutet för hälsa och välfärds webbplats(extern länk).

Säker och smidig vaccination

 • Kom till vaccinering bara om du är frisk.
 • Vi rekommenderar ansiktsskydd.
 • Kom till vaccinationsplatsen först strax innan din tid, så blir det inte rusning i väntrummet.
 • Var noga med handhygienen
 • Ta fram ditt FPA-kort eller annan ID.
 • Klä dig så att du lätt får överarmen bar.

Vaccinering av närmaste kretsen kring personer som hör till en riskgrupp

Influensavaccineringen är gratis för de närstående till personer som löper särskilt stor risk att insjukna allvarligt i influensa om de träffas ansikte mot ansikte varje vecka eller bor tillsammans.

Särskilt utsatta för allvarlig influensa är

 • personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • personer med en allvarlig sjukdom
 • personer som är utsatta för allvarlig influensa men som inte tål vaccinet
 • personer över 65 år med en underliggande sjukdom eller i dåligt skick
 • spädbarn under 6 månader
 • gravida personer

Om du inte har rätt till gratis vaccination mot säsonginfluensa

Om du inte hör till en riskgrupp eller närmaste kretsen kring en person som är särskilt utsatt för allvarlig influensa, kan du själv skaffa vaccinet. Många arbetsgivare erbjuder sina anställa vaccination mot säsonginfluensa. Du kan be om ett recept för vaccinet mot säsonginfluensa på tfn +358 9 81634800 mån–fre kl. 8–16. Hämta vaccinet på apoteket och boka en tid för vaccineringen på webben eller per telefon.