Pasi Timo har valts till direktör för miljö- och byggnadstillsynscentralen

11.10.2021 12.34Uppdaterad: 12.10.2021 12.22
Pasi Timo kommer att börja som direktör för miljö- och byggnadstillsynscentralen.

Esbo stadsstyrelse har utsett diplomingenjör Pasi Timo till direktör för miljö- och byggnadstillsynscentralen. Timo arbetar för närvarande som tf. direktör för miljö- och byggnadstillsynscentralen. Dessförinnan har han sedan december 2019 arbetat som vik. byggnadstillsynsdirektör vid byggnadstillsynscentralen i Esbo, som i augusti blev en del av den nya miljö- och byggnadstillsynscentralen. Före sin tid i Esbo har Timo arbetat med byggnadstillsynsuppgifter i Vanda. 

I samband med omorganiseringen av staden slogs de tidigare miljöcentralen, byggnadstillsynscentralen och miljö- och hälsoskyddet samman till miljö- och byggnadstillsynscentralen, som är en del av stadsmiljösektorn. Den nya centralen har cirka 120 anställda. 

Miljö- och byggnadstillsynsdirektören svarar för den nya resultatenhetens verksamhet, ekonomi, personalresurser och hantering av kundrelationer samt för utveckling av kundservicen. 

Det fanns sammanlagt tio sökande till tjänsten. 

  • Jobba för Esbo