Nya tjänster som beredningsdirektörer har ledigförklarats i Västra Nyland – IKT-beredningen framskrider

1.10.2021 12.20

Beredningsdirektörerna svarar för uppgiftsområdena barn, unga och familjer, vuxna respektive äldre.

Ansökningstiden för tjänsterna som beredningsdirektörer som svarar för tjänstehelheterna inom Västra Nylands välfärdsområde har inletts. Beredningsdirektörerna svarar för uppgiftsområdena barn, unga och familjer, vuxna respektive äldre. Annonserna om tjänsterna finns i Kommunrekry-systemet(extern länk). Ansökningstiden går ut 20.10.2021.

På sammanträdet 1.10.2021 beslutade man förvärva femton stycken aktier i Kommunernas Tiera Ab till ett totalpris av 30 euro. Kommunernas Tiera Ab är en anknuten enhet enligt 15 § i upphandlingslagen och producerar tjänster som det kan vara ändamålsenligt att välfärdsområdet utnyttjar i IKT-helheten. Aktieteckningen binder inte välfärdsområdets kommande val eller upphandling.

Sammanträdesmaterial(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

Välfärdsområdets beslut

  • Välfärdsområde