Lagstads skolmuseums virtuella museum belyser skolvardagen förr

18.10.2021 11.52Uppdaterad: 26.10.2021 6.32
Lagstads skolmuseums virtuella museum.

I oktober 2021 öppnar Lagstads nya virtuella museum och det blir då möjligt att på nätet kika in i Esbos äldsta folkskolebyggnad och bekanta sig med svunna tiders skolgång.

I det virtuella museet kan man besöka ett klassrum från 1900-talets början där pulpeterna står i raka rader och en gammal karta över Finland finns upphängd. Det virtuella äventyret innefattar ljudlandskap från gångna tiders skola och man får lära sig mera om gamla läromedel och skolmatens historia. Lagstads virtuella museum är fotograferat i det gamla klassrummet i den tidigare folkskolans övre våning. Gå till Lagstads skolmuseums virtuella museet(extern länk).

En annan digital helhet kopplad till Lagstad som nu blir klar är ett materialpaket som finns att tillgå i Finna Klassrum. Materialpaketet Skolan i bilder består av två delar, varav vi i den ena behandlar skolvardagen förr och i den andra bekantar oss med gamla klassfotografier. Gå till materialpaketet Skolan i bilder(extern länk).

KAMU Esbo stadsmuseum utvecklar som bäst Lagstads skolmuseums verksamhet. Utställningsverksamheten i klassrummet i Lagstads huvudbyggnad har upphört och tills vidare är skolmuseets innehåll digitalt. Målsättningen är att Lagstads skolmuseums verksamhet i framtiden koncentreras, utöver till det digitala materialet, till den tidigare lärarbostaden invid huvudbyggnaden.

  • Historia
Esbo centrum