Expertteamet till din tjänst: Ny typ av service på Kilo hälsostation i Esbo

21.10.2021 6.53Uppdaterad: 21.10.2021 7.27

Servicen på Kilo hälsostation förnyas i november när en ny teammodell tas i bruk. Du betjänas snabbare när experter på olika områden jobbar tillsammans för att lösa dina problem. Du får också en egen kontaktperson. Dessutom kan du få service också på distans, redan första gången du tar kontakt.

Den nya teammodellen innebär att dina problem sköts gemensamt av experter på flera områden. I teamet kan det ingå en läkare och en skötare och dessutom till exempel fysioterapeut, munhygienist, socialarbetare, mentalvårdare samt expert inom äldreomsorgen. Teamets sammansättning beror alltid på hurdan vård och hjälp du behöver.  

Tack vare teamet löses ditt problem snabbare och du behöver inte nödvändigtvis komma till mottagningen.  

”Tidigare har hälso- och sjukvården fokuserat på mottagningsbesöken. Nu utreder vi din situation tillsammans redan under det första samtalet”, berättar projektchef Krista Valtonen.  

Din kontaktperson blir bekant med din situation    

Valtonen tror att många kan bli överraskade när saker och ting löser sig snabbare än tidigare. Teammodellen har också en annan fördel som många önskat: du får en enda kontaktperson som blir bekant med din situation. Då behöver du inte förklara samma saker på nytt för olika experter.  

Så här fungerar det: "Ring hälsostationen, så ringer din egen kontaktperson tillbaka till dig. Hen ser till att ditt ärende framskrider snabbt och att vi hittar ett lämpligt team för att sköta ditt ärende ", berättar Krista Valtonen.  

I början av 2022 tar också Hälsostationen i Iso Omena i Mattby teammodellen i bruk. När vi har fått erfarenheter av hälsostationerna i Kilo och Iso Omena sprider vi god praxis till Västra Nyland.   

Västra Nylands välfärdsområde  

 

  • Välfärdsområde