Esbo slopar rekommendationen om ansiktsskydd 25.10 inom småbarnspedagogiken, undervisningen och ungdomsarbetet

Publicerad: 15.10.2021 7.35Uppdaterad: 11.11.2021 10.02
Studenter.
Bild: Taru Turpeinen

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd drog 12.10.2021 upp riktlinjer för hälsosäker verksamhet inom småbarnspedagogiken samt i skolor och läroanstalter. Esbo stad har på basis av de riksomfattande riktlinjerna beslutat att slopa rekommendationen om ansiktsskydd inom undervisning, småbarnspedagogik och närarbete med unga från 25.10.2021.

Trots att den allmänna rekommendationen om ansiktsskydd upphör rekommenderas det att man använder ansiktsskydd i samma situationer som i de rekommendationer som getts för hela huvudstadsregionen. Det är viktigt att använda ansiktsskydd i offentliga lokaler om man inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirussjukdom under de sex senaste månaderna. Dessutom rekommenderas att alla använder ansiktsskydd inomhus i situationer där det finns många människor nära varandra, till exempel vid stora sammankomster.

Ansiktsskydd finns tillgängliga för ovan beskrivna ändamål för såväl personalen som elever i årskurs 6 och uppåt.

Det är fortfarande viktigt att verksamheten genomförs hälsosäkert. Lokaler ska rengöras mer effektivt och händerna ska desinficeras och tvättas. Man ska se till att människorna kan vistas så glest som möjligt i lokalerna. Att man håller tillräckliga avstånd och undviker närkontakt förhindrar smittor.

Om vårdnadshavarna deltar i evenemang inom småbarnspedagogiken eller vid läroanstalter där det inte är möjligt att hålla ett tillräckligt avstånd till andra deltagare, rekommenderas användning av ansiktsskydd. 

Vid smittutbrott bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats om vad du ska göra om ett barn eller en ung person har symtom som tyder på coronaviruset.(extern länk)

Läs mer om coronavirusets inverkan på verksamheten inom småbarnspedagogiken, undervisningen och ungdomsarbetet på Esbo stads webbplats.(extern länk)

Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds meddelande(extern länk): Ny rekommendation om coronasäkerhet med fokus på lokala åtgärder för småbarnspedagogiken, läroanstalter och högskolor (publicerad 12.10)

  • Coronavirus
  • Fostran och lärande
  • småbarnspedagogik
  • grundskola
  • gymnasieutbildning