Västra Nyland ansöker om IKT-finansiering för välfärdsområdets inledningsfas

29.9.2021 12.31

Påskyndad finansiering av kostnader för IT-ändringar i välfärdsområdenas inledningsfas kan sökas hos social- och hälsovårdsministeriet. Ansökningstiden pågår 24.9–22.10.2021. Varje sökande beviljas högst en miljon euro.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade ansöka om 1 miljon euro i IKT-finansiering i den påskyndade ansökan för inledningsfasen. Samtidigt antecknades för kännedom den övriga finansieringshelheten som hänför sig till beredningen av välfärdsområdet.

Dessutom beslutades det om en arvodes- och resestadga för den politiska övervakningsgruppen för välfärdsområdet. Köpet av aktier i Kommunernas Tiera Ab bordlades.

Sammanträdesmaterial 29.9.2021(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde

 

 

 

  • Välfärdsområde