Smittspårningen har blivit lättare i Esbo

Publicerad: 24.9.2021 12.39

Tack vare smittspårningens långsiktiga arbete i Esbo och de tilläggsresurser man fått har fördröjningen i smittspårningen minskat avsevärt. Smittspårningen när det gäller personer som insjuknat i coronavirussjukdomen senaste vecka har i regel inletts inom 1–2 dygn från meddelandet om ett positivt testresultat. Vi försöker fortfarande aktivt få tag på personer vars positiva testresultat vi fick i början av september.

Personer som inte vi inte når per telefon får ett sms med anvisningar om isolering och om karantän för personer som bor i samma hushåll. Den som testat positivt med coronaviruset får också en anvisning om att meddela om personer som exponerats på webbplatsen MinCoronainf(extern länk)o(extern länk). För att använda tjänsten måste man autentisera sig med bankkoder eller mobilcertifikat. I tjänsten är det också möjligt att sköta ärendet på en annan persons vägnar.

Exponerade får sms

Personer från Esbo som exponerats för coronaviruset får fortsättningsvis sms. Om barn exponerats i skolor eller inom småbarnspedagogiken informeras deras vårdnadshavare via kontaktpersonen på verksamhetsstället i fråga. Ofta sänds informationen via skolornas kommunikationssystem Wilma eller på något annat överenskommet sätt.

Det stora antalet smittfall i augusti överbelastade handläggningen av förordnanden om isolering och karantän

Personer som förordnats i isolering eller karantän får beslutet per post. Det stora antalet smittfall i augusti överbelastade handläggningen av besluten. En del av dem som förordnats i isolering eller karantän i augusti-september har ännu inte fått något beslutsdokument. Besluten handläggs i kronologisk ordning och postas så snart som möjligt. Du behöver inte kontakta Esbo stad för att få beslutet, utan du får det automatiskt per post i sinom tid.

Du ska söka dagpenning vid smittsam sjukdom inom två månader från första dagen för vilken du vill få dagpenning. Om tidsgränsen på två månader närmar sig och du ännu inte har fått beslutet, kan du kontakta Folkpensionsanstalten FPA.

  • Coronavirus